outsourcing logistyczny

Outsourcing logistyczny
– jakie są jego wady i zalety oraz kiedy warto się na niego zdecydować?

Przekazanie logistyki sklepu internetowego (outsourcing logistyczny) to kierunek obierany przez mniejsze i większe biznesy. Głównym jego zadaniem jest skupienie się na rozwoju sklepu oraz potrzebach klienta, a przekazanie spraw związanych z transportem oraz magazynowaniem w ręce wykwalifikowanego podmiotu.

Z racji ciągle zwiększających się wymagań konsumentów nie tylko dotyczących cen, ale również podejścia do użytkownika czy sposobu dostawy – Ty skupiasz się na tym aby utrzymać wysoką jakość obsługi, a centrum logistyczne na tym, aby jego poziom usług był na takim samym poziomie.

W dalszej części omówimy szerzej czym jest outsourcing logistyki oraz pomożemy Ci podjąć decyzję, czy jest to dobry moment na przekazanie działań logistycznych w ręce zewnętrznego pomiotu.

Outsourcing – definicja

Outsourcing to wydzielenie ze struktur przedsiębiorstwa i zlecanie do wykonania niektórych procesów lub czynności innym podmiotom. Głównym zadaniem takiego działania jest obniżenie kosztów, koncentracja na tzw. kluczowych kompetencjach oraz zwiększenie elastyczności działania firm, dzięki możliwości dostosowania skali działalności do zapotrzebowania. (cyt. za: Klastry a rozwój regionalny. Klaster usług biznesowych w Krakowie; Adrian Grycuk)

Na czym polega outsourcing logistyczny (logistyka kontraktowa)?

E-sklep

Magazyn

Operator logistyczny

Dystrybucja

Operator logistyczny

Odbiorca przesyłki

Logistyka kontraktowa jest to usługa logistyczna, w zakres której wchodzi zbiór operacji magazynowych. Współpraca pomiędzy obiema stronami ma charakter długoterminowy, zapewniając pełne zarządzanie operacjami magazynowymi. Rozpoczęcie procesów odbywa się od dostawy towaru do magazynu (centrum logistycznego),  przez magazynowanie, aż do momentu przekazania gotowego zamówienie w ręce przewoźnika.

Podstawowy zakres outsourcingu logistycznego obejmuje: przyjęcie towaru, kontrolę jakości, rozlokowanie towaru w magazynie, przechowywanie, kompletację zamówienia, pakowanie oraz wysyłkę do odbiorcy końcowego. Szereg tych wszystkich operacji magazynowych jest kontrolowany za pomocą wyspecjalizowanego systemu informatycznego, służącego do zarządzania operacjami magazynowymi (WMS – Warehouse Managment System).

Co to oznacza dla e-sklepu w przypadku współpracy ze sprawdzonym i doświadczonym operatorem logistycznym korzystającym z WMS?

1. Masz kontrolę nad dostawami towarów (wiesz, w którym momencie możesz skompletować pełne zamówienie do klienta).
2. Znasz dokładny stan magazynowy (unikasz sytuacji w której oferujesz towar jakiego brakuje w magazynie).
3. Monitorujesz postęp realizacji zamówienia (od przyjęcia, przez kompletowanie i pakowanie, aż do wydania zamówienia przewoźnikowi).
4. Otrzymujesz numer śledzenia przesyłki (w przypadku wysyłki do odbiorcy końcowego jego przekazanie do klienta/platformy sprzedażowej jest standardem w e-commerce).
5. Posiadasz dokładne wymiary produktu (możesz oszacować koszt realizacji zamówienia czy wysyłki).

Jakie procesy podlegają outsourcingowi logistycznemu?

Pokrótce wymieniliśmy je wyżej, jednak teraz możemy pomówić szerzej o tym, jakie procesy logistyczne wchodzą w zakres logistyki kontraktowej (outsourcingu usług logistycznych).

1. Kontrola i przyjęcie dostaw

Zamawiając towar z hurtowni/od producenta zależy Ci jako sprzedawcy, by był on jak najszybciej dostępny do dalszej sprzedaży – a wpływ na to ma nie tylko szybkość transportu, ale również czas przyjęcia i rozłożenia asortymentu w magazynie.

Wyspecjalizowane magazyny opierają swoje operacje na sprawdzonych i w pełni zautomatyzowanych mechanizmach, przyśpieszając zarówno przyjęcie towaru, jak i rozłożenie go na półkach. Dodatkowo Twój towar jest zarządzany za pomocą wielu logistycznych systemów informatycznych i lokowany w taki sposób, aby dostosować możliwości magazynu do jego rozmiarów czy rodzajów wysyłanych zamówień np. za podziałem na paczki lub palety.

2. Magazynowanie oraz stan magazynowy

Jest to podstawowa funkcja oraz informacja z jakiej korzystają klienci i usługodawcy logistyczni. Magazynowanie zapewnia klientowi zabezpieczenie towaru, stanów magazynowych oraz zmniejsza koszt przechowywania (nie musisz utrzymywać własnego magazynu oraz pracowników). Liderzy logistyki kontraktowej zapewniają bezpieczeństwo towaru przed kradzieżą, uszkodzeniem czy zmianą właściwości towaru – odpowiadając w pełnym zakresie za powierzony im towar.

3. Kompletacja zamówień i pakowanie

Kompletowanie zamówień w oparciu o zamówione produkty, umieszczenie odpowiedniej ilości i terminowa realizacja – to zobowiązania jakie przyjmuję na siebie Twój dostawca. W tym przypadku ustalacie czas zakończenia zlecenia, cut-off (czas do którego zamówienie musi zostać przekazane do magazynu) oraz w jaki sposób ma zostać spakowane. Pakowanie i kompletacja obywa się w jednym miejscu, co skraca czas realizacji oraz pozwala na stały dostęp do materiałów takich jak kartony, wypełniacze i inne.

4. Wydanie zamówienia oraz obsługa zwrotów

Po spakowaniu towarów lub skompletowaniu zamówienia następuje wydanie do przewoźnika, który jest odpowiedzialny za dostawę do odbiorcy końcowego. Tutaj również outsourcing logistyki gwarantuje korzyści – klienci centrów logistycznych posiadają okazję uzyskania atrakcyjnych warunków i cen wysyłki od przewoźników, którzy współpracują z magazynem. Stałe odbiory kurierów to gwarancja szybkiego dotarcia paczki do odbiorcy końcowego oraz niskich cen.

W przypadku kiedy Twój klient nie odbierze przesyłki lub odeśle produkt, wyznaczony dział zajmuję się rejestracją zwrotu – przyśpieszając Twój kontakt z klientem i wyjaśnienie sytuacji, która obecnie często jest głównym powodem sporów na linii kupujący-sprzedawca.

 

Wady i zalety outsourcingu logistyki

W biznesie nie ma idealnych rozwiązań – każde jest obarczone pewnym ryzykiem czy mniejszą elastycznością dla niektórych procesów. Tak też jest w przypadku outsourcingu logistycznego. To co jest standardem dla magazynu (centrum logistycznego), może być czymś zupełnie niezrozumiałym dla sklepu internetowego, który jeszcze niedawno korzystał z własnego małego magazynu. Dlatego, rozważając outsourcing logistyki, warto przyjrzeć się najpierw jego zaletom i wadom oraz przeanalizować je w kontekście własnego biznesu.

Korzyści outsourcingu logistyki

W obliczu szalejącej inflacji, wzrastających rat czy kosztów mediów na pierwsze miejsce w klasyfikacji zalet outsourcingu logistycznego wychodzi oszczędność pieniędzy:
Magazyn (ponosisz tylko koszt za towar znajdujący się w magazynie, nie płacisz za jego utrzymanie, ubezpieczenie i pracowników);
Oprogramowanie (brak opłat licencyjnych za oprogramowanie służące do zarządzania magazynem);
Wysyłka (duża ilość przesyłek generowanych przez centrum logistyczne to dla Ciebie niskie ceny, nawet w przypadku wahań ilości zamówień w miesiącu);
Dodatkowe usługi (obsługa zwrotów, sprawdzanie towarów, kontrola dostaw czy pakowanie zgodnie z wymogami stawianymi przez popularne marketplace’y – nie potrzebujesz do tego kolejnych pracowników);

Kolejne korzyści to czas i możliwość skupienia się na prowadzonej działalności – kontakcie z klientem, rozwoju marki, poszukiwaniu nowych towarów i monitorowaniu sprzedaży. Spędzanie czasu w magazynie: pakując własnoręcznie paczki, rozładowując towar na póki czy czekając na kuriera – będzie tylko wspomnieniem, a Ty zyskasz możliwość rozmowy z własnymi klientami czy poświęcisz czas na reklamę Twojego biznesu.

Na koniec, co nie oznacza że jest to najmniej istotna kwestia – bezpieczeństwo i kontrola. Bezpieczeństwo Twojego towaru zapewnia centrum logistyczne, odpowiadając za jego stan, uszkodzenia czy kontrolę ilości w trakcie gdy znajdują się one w magazynie. Zabezpieczenie zapewniają systemy przeciwpożarowe, anty-kradzieżowe czy kamery.

Ryzyka związane z outsourcingiem logistycznym

Przekazując wybrane czynności w ręce zewnętrznego dostawcy, to on będzie w określonym przez obie strony zakresie odpowiadał za wyznaczone procesy. W momencie, kiedy wybierzesz nierzetelnego partnera do współpracy, Twoje przesyłki nie będą realizowane terminowo, możesz mieć problem z uzyskaniem informacji o ilości czy opóźnieniami w zakresie wielu czynności.

Sklep w momencie przekazania swoich poprzednich obowiązków do centrum logistycznego musi wziąć pod uwagę, że w przypadku problemów takiego podmiotu z realizacją zleceń – również on będzie miał te problemy.  Najlepszym wyjściem jest korzystanie z doświadczonych i wyspecjalizowanych dostawców usług outsourcigowych, o dobrej opinie i popartej rzeczywistymi wynikami takimi jak: procent bezbłędnej realizacji czy ilość przetwarzanych zamówień.

Ryzykiem jest również „wolność” co do sposobu realizacji samych operacji. W przypadku dużych centrów logistycznych i dużej ilości klientów, wszystkie zastosowane systemy oraz mechanizmy mają za zadanie jak najszybszą realizację wybranej czynności oraz ich unifikację dla każdego klienta. W przypadku kiedy masz inną wizję np. pakowania Twoich kartonów czy kompletowania zamówień może to spowalniać pracę magazynu, co wpłynie na cenę realizacji zamówienia lub odmowę takiego sposobu wykonywania czynności. Pełne zrozumienie potrzeb i czynności potrzebnych do wykonania zlecenia pomiędzy operatorem a klientem jest jedyną drogą do postawienia znaku równości pomiędzy optymalną ilością a jakością.

Outsourcing logistyczny – jakie są jego koszty?

Koszt outsourcingu logistycznego zależny jest od wymiarów towarów, ilości zamówień czy też wybranego przewoźnika – to podstawowe składowe jakie stanowią całkowitą cenę usługi i realizacji zamówienia, które będą przeniesione na klienta.

Składowe kosztów:

1. Przyjęcie towaru – w cenie jest sprawdzenie ilości towarów w dostawie, stanu towaru i zgłoszeniu uszkodzeń, dokonanie pomiarów oraz odłożenie towaru na półce w magazynie.
2. Magazynowanie – w M.B.B. Logistics koszt naliczany jest na podstawie rzeczywistych wymiarów jakie towar zajmuje w magazynie, a pierwsze 30 dni dla każdej dostawy jest darmowe!
3. Wydanie towaru – koszt zawiera sprawdzenie towaru, przekazanie danych do przewoźnika, wprowadzenie wymiarów oraz pobranie określonej w zamówieniu ilości z półki.
4. Opakowanie – w przypadku konieczności użycia opakowania w zamówieniu lub użycia wypełniacza.
5. Wysyłka – koszt zależy od kierunku do jakiego ma dotrzeć paczka oraz jej wagi.
*. Zwrot – w przypadku zwrotu towaru naliczana jest opłata operacyjna w cenie: rejestracja, dokumentacja opisowa i fotograficzna, powiadomienie klienta.

Wpływ na koszty operacyjne, jak również logistyczne mają ilość i wymiary towaru (długość, wysokość, szerokość i waga) oraz liczba realizowanych zamówień w okresie miesiąca. Im więcej wysyłasz zamówień, tym korzystniejsza będzie cena dla Twoich klientów.

Kiedy warto zdecydować się na outsourcing procesów logistycznych?

Outsourcing procesów związanych z logistyką ma być dla  Ciebie sposobem na odciążenie i złapanie oddechu – moment złapania takiego oddechu jest zależny od osoby prowadzącej biznes. Przez ostatnie lata sklepy internetowe przekazywały logistykę dopiero w momencie kiedy pojawiał się nagły wzrost zamówień i nie były w stanie realizować swoich zobowiązań w czasie i jakości, do jakiej przyzwyczaiło klientów. Obecnie, od momentu kiedy siła i znaczenie e-commerce nabrały rozpędu, w celu wyróżnienia się na tle konkurencji lub przeznaczeniu budżetu na działania marketingowe, zarówno małe jak i duże sklepy, otwierający swoje sklepy i duże marki – przekazują w doświadczone dłonie swoje towary oraz ich logistykę. Sprawdzony partner w logistyce kontraktowej jest jak grafik przy tworzeniu strony lub plakatu. Przedstawiasz swoje oczekiwania oraz potrzeby, a specjalista w swoim fachu osadza to w rzeczywistości swojej działalności i pomaga Ci osiągnąć wyśniony rezultat.

M.B.B. Logistics - doświadczony operator logistyczny

Pomożemy rozwinąć Twój biznes i rozszerzyć ekspansję na wiele rynków!

Outsourcing logistyczny – FAQ:

Podsumujmy co wiemy o logistyce kontraktowej po przeczytaniu artykułu.

 

Outsourcing logistyczny  to przekazanie w ręce zewnętrznego podmiotu szeregu procesów związanych z logistyką towarów. Celem takiego ruchu jest koncentracja na kompetencjach związanych z rozwojem biznesu oraz wzrost elastyczności jego działania dzięki skalowalności procesów w stosunku do rzeczywistego zapotrzebowania.

Tak, jest to bardzo korzystny finansowo ruch. Oszczędzasz nie tylko na utrzymaniu pracowników czy magazynu, ale również na opakowaniach czy kosztach dostawy do odbiorcy końcowego. Centrum logistyczne jako „duży gracz” z racji wielkości zamówień i zapotrzebowania na usługi, uzyskuje lepsze ceny którymi może dzielić się ze swoimi klientami.

Doświadczenie to najważniejszy czynnik, nieważne jakie są Twoje potrzeby – z pewnością taki partner w biznesie będzie mógł spełnić wiele oczekiwań oraz doradzi korzystając z wieloletniej współpracy z innymi klientami. Chcąc również wysyłać w konkretnym kierunku świata, sprawdź jak wygląda położenie takiego magazynu oraz czas dostaw, a w przypadku chęci ekspansji na kolejne rynki zyskasz zadowolenie nowego klienta.

15 Comments

Comments are closed.

The leader of the fulfillment industry in Poland, offering the best solutions for e-commerce.

69-100 Słubice
(Poniedziałek - Piątek)
06:00 - 15:00