Centrum logistyczne – czym jest, jak działa i jakie są jego funkcje?

Jak nazwać miejsce w którym odbywa się kompletna realizacja usług logistycznych?
Gdzie technologie, procesy i pracownicy są dostosowani do sprzedawców internetowych?
Wysyłka i magazyn w jednym miejscu? Odpowiedzi szukaj w naszym wpisie.

Co to jest centrum logistyczne?

Jest „[…] to obiekt przestrzennie funkcjonalny wraz z infrastrukturą i organizacją, w którym realizowane są usługi logistyczne związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów oraz usługi towarzyszące, świadczone przez niezależne w stosunku do nadawcy lub odbiorcy podmioty gospodarcze” (za: Encyklopedia Zarządzania).

W jednym miejscu skupione zostają wszystkie procesy związane z towarem.

Centrum logistyczne a magazyn logistyczny – jaka jest różnica?

Magazyn logistyczny jest to obiekt oraz część składowa usług świadczonych przez centrum logistyczne. W tym miejscu odbywa się przechowywanie towarów, załadunek i rozładunek dostaw.

Centrum logistyczne zawiera w sobie (obiekt i proces) magazyn logistyczny jako jedną z podstawowych rozwiązań logistycznych. W tym przypadku magazyn jest połączony z systemami oraz mechanizmami zgodnie z którymi funkcjonuje cały obiekt.

Jak działa centrum logistyczne?

Procesy wdrożone w centrum logistycznym mają za zadanie wykonanie operacji w jak najkrótszym czasie oraz przy poziomie bezbłędnej realizacji bliskiej 100%. Systemy zarządzające magazynem i zamówieniami, zachodząca między nimi wzajemna integracja pozwalają na prawidłowy przebieg każdego działania zachodzącego w tym obiekcie.

Poza standardowymi usługami takimi jak przyjęcie, magazynowanie i wydanie towaru klienci mogą korzystać ze spersonalizowanych do danej branży rozwiązań np. obsługa zwrotów, sprawdzanie towaru czy specjalny rodzaj pakowania.

Schemat centrum logistycznego:

Schemat możemy podzielić na kilka obszarów:

1. Terminal kontenerowy -służy do przeładunku, składowania i załadunku pomiędzy różnymi metodami transportu.
2. Place składowe, magazyny i usługi logistyczne -wykorzystywane są w trakcie przeprowadzania operacji związanych z przechowywaniem towaru lub jego przelokowaniem w celu zarządzania gospodarką magazynową i dostępnym miejscem.
3. Powierzchnie biurowe – zostają wykorzystane przez pracowników świadczących usługi na rzecz klienta lub klientów, również w przypadku wykonywania dodatkowych usług.
4. Usługi towarzyszące – zawierają wszystkie wychodzące poza standardowy zakres czynności np. indywidualny sposób pakowania, sprawdzanie towaru, obsługa zwrotów.
5. Panel komunikacyjny (platformy informacyjno-transakcyjne)
Odpowiada za wymianę informacji do magazynu dotyczących wykonywania operacji na towarach np. przyjęcie i wydanie towaru, stan magazynowy. Za te czynności odpowiadają najczęściej systemy OMS (zarządzanie zamówieniami) oraz WMS (zarządzanie gospodarką magazynową)
6. Zarząd jak podpowiada nazwa odpowiada za zarządzanie procesami oraz samym magazynem za pomocą systemów informatycznych.

Funkcje centrów logistycznych

Centra logistyczne odpowiadają na potrzeby w zakresie logistyki wielu klientów, dlatego charakterystyka działalności każdego z nich może się diametralnie różnić. Jego funkcie dzielimy na logistyczne, pomocnicze i dodatkowe co oznacza, że klienci mogą zlecać jedynie przeładunek lub obsługę celną, kolejni korzystać z fulfillmentu, a jeszcze inni otrzymują kompletną obsługę posiadając własną przestrzeń w centrum logistycznym.

Funkcje logistyczne:

 magazynowanie;

 realizacja zamówień;

◆ transport;

 zarządzanie zapasami;

 kompletowanie zamówień;

Funkcje pomocnicze:

 usługi informatyczne;

 promocja;

 spedycja;

 obsługa celna;

 ubezpieczenia;

 obrót materiałami transportowymi;

Funkcje dodatkowe:

 obsługa maszyn;

 sprzedaż materiałów użytkowych oraz paliw;

◆ naprawa urządzeń;

◆ usługi hotelarskie i gastronomiczne;

◆ usługi bankowe i księgowo-rachunkowe;

◆ usługi telekomunikacyjne;

Jakie rodzaje centrów logistycznych wyróżniamy?

Centra logistyczne możemy podzielić wg. kilku kryteriów.

Najczęściej występujący to odnoszący się do obszaru jaki obejmuje prowadzona działalność:
– globalne – o największej: powierzchni (100 – 150 ha), poziomie rozbudowania organizacji oraz zasięgu funkcjonalnym (oddziaływanie od 500 do 800 km). Wyposażone obowiązkowo w zaawansowane systemy informatyczne oraz świadczące szeroki wachlarz usług logistycznych.
– regionalne – pełnią funkcję etapu dłuższego łańcucha logistycznego, obsługując jedynie wyznaczony region. Jego powierzchnia to 20-50 ha, a zasięg jest 10-krotnie mniejszy od globalnego (50 do 80 ha); oferuje większość usług logistycznych
– lokalne – ogniwo końcowe w nowoczesnej sieci logistycznej lub dystrybucyjnej o powierzchni od 5-10 ha i ograniczonym zakresie usług. Zasięg oddziaływania to 2-10 km.

Kolejny dzieli centra na:
– jednoczłonowe – skupione na jednym obszarze, ograniczonym do danego terytorium. Wszystkie budynki i obiekty znajdują się w jednej lokalizacji, umożliwiając realizację operacji w jednym miejscu.
– wieloczłonowe – obiekty i jednostki centrum logistycznego rozdzielone pozostają na kilka oddalonych od siebie lokalizacji. Podzielone na moduły stanowią połączenie dzięki odpowiedniej organizacji w centrum logistycznym oraz systemowi informatycznemu.

Gdzie lokalizowane są centra logistyczne?

Centra logistyczne spełniają określoną rolę dzięki lokalizacji, która definiuje również sposób współpracy z klientem. Jest ona bardzo ważna pod kątem zarządzania dostawami czy wysyłki towarów, która bez odpowiedniego połączenia komunikacyjnego nie będzie możliwa do realizacji.

Czynniki lokalizacji centrów logistycznych

Czynniki możemy podzielić na 3 grupy: geologiczno-przyrodnicze, ekonomiczno-techniczne oraz polityczno-społeczne.

Głównymi determinantami wpływającymi na umiejscowienie centrów logistycznych pozostają  przesłanki ekonomiczne:
– walory działalności inwestycyjnej dla inwestorów,
– ceny i dostępność terenów pod inwestycje,
– dostęp do infrastruktury komunikacyjnej,
– wartość rynku logistycznego,
– rynek pracy dostosowany do potrzeb inwestycji (poziom wykształcenia),
– rozmiar siły nabywczej,

Centra logistyczne w Europie

Zlokalizowane głównie w sąsiedztwie głównych szlaków komunikacyjnych – drogowych (Rzym), morskich (Barcelona, Londyn) czy kolejowych (Praga). Wykorzystują położenie oraz aglomerację w celu jak najszybszego przetwarzania dostaw oraz operacji.

Centra logistyczne w Polsce

Centra logistyczne spełniają określoną rolę dzięki lokalizacji, która definiuje również sposób współpracy z klientem. Jest ona bardzo ważna pod kątem zarządzania dostawami czy wysyłki towarów, która bez odpowiedniego połączenia komunikacyjnego nie będzie możliwa do realizacji.

Dlaczego liczba centrów logistycznych w Polsce nieustannie rośnie?

Wynika to z lokalizacji naszego kraju w stosunku do sąsiadujących krajów, modernizowanych dróg oraz dynamicznie wzrastającego rynku sprzedaży internetowej. Kolejnym ważnym czynnikiem jest rentowność takiego centrum – niski koszt utrzymania magazynu oraz pracowników (szczególnie w stosunku do pozostałych krajów EU). Polska znajduję się również na trasie ważnych gospodarczo-handlowo szlaków (np. Jedwabny Szlak Kolejowy) łączący powiązane ze sobą biznesowo kraje.

Jakie usługi oferuje firma posiadająca centrum logistyczne i jak wygląda współpraca z taką firmą?

Podmiot posiadający centrum logistyczne wykonuje wyznaczone usługi logistyczne na zlecenie klienta. W ramach współpracy wszystkie obiekty i środki przynależne do centrum logistycznego wykonują operacje na zlecenie klientów.

W przypadku M.B.B. Logistics, są to usługi wykorzystywane dla e-commerce – m. in. zapewniające szybkie dostawy, procesowanie zamówień czy tanie usługi magazynowe.

4 Comments

Comments are closed.

wpChatIcon