centrum logistyczne

Centrum logistyczne – czym jest, jak działa i jakie są jego funkcje?

Jak nazwać miejsce, w którym odbywa się kompletna realizacja usług logistycznych?
Gdzie technologie, procesy i pracownicy są dostosowani do sprzedawców internetowych?
Wysyłka i magazyn w jednym miejscu? Odpowiedzi szukaj w naszym wpisie.

Co to jest centrum logistyczne?

Jest „[…] to obiekt przestrzennie funkcjonalny wraz z infrastrukturą i organizacją, w którym realizowane są usługi logistyczne związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów oraz usługi towarzyszące, świadczone przez niezależne w stosunku do nadawcy lub odbiorcy podmioty gospodarcze” (za: Encyklopedia Zarządzania).

W jednym miejscu skupione zostają wszystkie procesy związane z towarem.

Centrum logistyczne a magazyn logistyczny – jaka jest różnica?

Magazyn logistyczny jest to obiekt oraz część składowa usług świadczonych przez centrum logistyczne. W tym miejscu odbywa się przechowywanie towarów, załadunek i rozładunek dostaw.

Centrum logistyczne zawiera w sobie (obiekt i proces) magazyn logistyczny jako jedną z podstawowych rozwiązań logistycznych. W tym przypadku magazyn jest połączony z systemami oraz mechanizmami zgodnie z którymi funkcjonuje cały obiekt.

Jak działa centrum logistyczne?

Procesy wdrożone w centrum logistycznym mają za zadanie wykonanie operacji w jak najkrótszym czasie oraz przy poziomie bezbłędnej realizacji bliskiej 100%. Systemy zarządzające magazynem i zamówieniami, zachodząca między nimi wzajemna integracja pozwalają na prawidłowy przebieg każdego działania zachodzącego w tym obiekcie.

Poza standardowymi usługami takimi jak przyjęcie, magazynowanie i wydanie towaru klienci mogą korzystać ze spersonalizowanych do danej branży rozwiązań np. obsługa zwrotów, sprawdzanie towaru czy specjalny rodzaj pakowania.

Schemat centrum logistycznego:

schemat centrum logistycznego

Schemat możemy podzielić na kilka obszarów:

1. Terminal kontenerowy – służy do przeładunku, składowania i załadunku pomiędzy różnymi metodami transportu.
2. Place składowe, magazyny i usługi logistyczne – wykorzystywane są w trakcie przeprowadzania operacji związanych z przechowywaniem towaru lub jego przelokowaniem w celu zarządzania gospodarką magazynową i dostępnym miejscem.
3. Powierzchnie biurowe – zostają wykorzystane przez pracowników świadczących usługi na rzecz klienta lub klientów, również w przypadku wykonywania dodatkowych usług.
4. Usługi towarzyszące – zawierają wszystkie wychodzące poza standardowy zakres czynności np. indywidualny sposób pakowania, sprawdzanie towaru, obsługa zwrotów.
5. Panel komunikacyjny (platformy informacyjno-transakcyjne) – odpowiada za wymianę informacji do magazynu dotyczących wykonywania operacji na towarach np. przyjęcie i wydanie towaru, stan magazynowy. Za te czynności odpowiadają najczęściej systemy OMS (zarządzanie zamówieniami) oraz WMS (zarządzanie gospodarką magazynową).
6. Zarząd – jak podpowiada nazwa odpowiada za zarządzanie procesami oraz samym magazynem za pomocą systemów informatycznych.

Funkcje centrów logistycznych

Centra logistyczne odpowiadają na potrzeby w zakresie logistyki wielu klientów, dlatego charakterystyka działalności każdego z nich może się diametralnie różnić. Jego funkcje dzielimy na logistyczne, pomocnicze i dodatkowe co oznacza, że klienci mogą zlecać jedynie przeładunek lub obsługę celną, kolejni korzystać z fulfillmentu, a jeszcze inni otrzymują kompletną obsługę posiadając własną przestrzeń w centrum logistycznym.

Funkcje logistyczne:

 magazynowanie;

 realizacja zamówień;

◆ transport;

 zarządzanie zapasami;

 kompletowanie zamówień;

Funkcje pomocnicze:

 usługi informatyczne;

 promocja;

 spedycja;

 obsługa celna;

 ubezpieczenia;

 obrót materiałami transportowymi;

Funkcje dodatkowe:

 obsługa maszyn;

 sprzedaż materiałów użytkowych oraz paliw;

◆ naprawa urządzeń;

◆ usługi hotelarskie i gastronomiczne;

◆ usługi bankowe i księgowo-rachunkowe;

◆ usługi telekomunikacyjne;

Jakie rodzaje centrów logistycznych wyróżniamy?

Centra logistyczne możemy podzielić wg. kilku kryteriów.

Najczęściej występujący to odnoszący się do obszaru jaki obejmuje prowadzona działalność:
– globalne – o największej powierzchni (100 – 150 ha), poziomie rozbudowania organizacji oraz zasięgu funkcjonalnym (oddziaływanie od 500 do 800 km). Wyposażone obowiązkowo w zaawansowane systemy informatyczne oraz świadczące szeroki wachlarz usług logistycznych.
– regionalne – pełnią funkcję etapu dłuższego łańcucha logistycznego, obsługując jedynie wyznaczony region. Jego powierzchnia to 20-50 ha, a zasięg jest 10-krotnie mniejszy od globalnego (50 do 80 ha); oferuje większość usług logistycznych.
– lokalne – ogniwo końcowe w nowoczesnej sieci logistycznej lub dystrybucyjnej o powierzchni od 5-10 ha i ograniczonym zakresie usług. Zasięg oddziaływania to 2-10 km.

Kolejny dzieli centra na:
– jednoczłonowe – skupione na jednym obszarze, ograniczonym do danego terytorium. Wszystkie budynki i obiekty znajdują się w jednej lokalizacji, umożliwiając realizację operacji w jednym miejscu.
– wieloczłonowe – obiekty i jednostki centrum logistycznego rozdzielone pozostają na kilka oddalonych od siebie lokalizacji. Podzielone na moduły stanowią połączenie dzięki odpowiedniej organizacji w centrum logistycznym oraz systemowi informatycznemu.

Gdzie lokalizowane są centra logistyczne?

Centra logistyczne spełniają określoną rolę dzięki lokalizacji, która definiuje również sposób współpracy z klientem. Jest ona bardzo ważna pod kątem zarządzania dostawami czy wysyłki towarów, która bez odpowiedniego połączenia komunikacyjnego nie będzie możliwa do realizacji.

Czynniki lokalizacji centrów logistycznych

Czynniki możemy podzielić na 3 grupy: geologiczno-przyrodnicze, ekonomiczno-techniczne oraz polityczno-społeczne.

Głównymi determinantami wpływającymi na umiejscowienie centrów logistycznych pozostają  przesłanki ekonomiczne:
– walory działalności inwestycyjnej dla inwestorów,
– ceny i dostępność terenów pod inwestycje,
– dostęp do infrastruktury komunikacyjnej,
– wartość rynku logistycznego,
– rynek pracy dostosowany do potrzeb inwestycji (poziom wykształcenia),
– rozmiar siły nabywczej.

Centra logistyczne w Europie

Zlokalizowane głównie w sąsiedztwie głównych szlaków komunikacyjnych – drogowych (Rzym), morskich (Barcelona, Londyn) czy kolejowych (Praga). Wykorzystują położenie oraz aglomerację w celu jak najszybszego przetwarzania dostaw oraz operacji.

Centra logistyczne w Polsce

Centra logistyczne spełniają określoną rolę dzięki lokalizacji, która definiuje również sposób współpracy z klientem. Jest ona bardzo ważna pod kątem zarządzania dostawami czy wysyłki towarów, która bez odpowiedniego połączenia komunikacyjnego nie będzie możliwa do realizacji.

Dlaczego liczba centrów logistycznych w Polsce nieustannie rośnie?

Wynika to z lokalizacji naszego kraju w stosunku do sąsiadujących krajów, modernizowanych dróg oraz dynamicznie wzrastającego rynku sprzedaży internetowej. Kolejnym ważnym czynnikiem jest rentowność takiego centrum – niski koszt utrzymania magazynu oraz pracowników (szczególnie w stosunku do pozostałych krajów EU). Polska znajduję się również na trasie ważnych gospodarczo-handlowo szlaków (np. Jedwabny Szlak Kolejowy) łączący powiązane ze sobą biznesowo kraje.

Jakie usługi oferuje firma posiadająca centrum logistyczne i jak wygląda współpraca z taką firmą?

Podmiot posiadający centrum logistyczne wykonuje wyznaczone usługi logistyczne na zlecenie klienta. W ramach współpracy wszystkie obiekty i środki przynależne do centrum logistycznego wykonują operacje na zlecenie klientów.

W przypadku M.B.B. Logistics, są to usługi wykorzystywane dla e-commerce – m. in. zapewniające szybkie dostawy, procesowanie zamówień czy tanie usługi magazynowe.

18 Comments

Comments are closed.

The leader of the fulfillment industry in Poland, offering the best solutions for e-commerce.

69-100 Słubice
(Poniedziałek - Piątek)
06:00 - 15:00