Kompletacja zamówień – Jak przebiega proces kompletacji w magazynie i jakie są metody kompletacji?

Obsługa logistyczna zamówień w centrach logistycznych pozwala na zwiększenie ilości realizowanych zleceń. Przekazanie kompetencji związanych z kompletacją zamówień w ręce zewnętrznego dostawcy usług może być trudną do podjęcia decyzją. Jeżeli zastanawiasz się jaką podjąć decyzję to świetnie trafiłeś/trafiłaś!

Co to jest kompletacja zamówień? – Na czym polega proces kompletacji zamówień w magazynie?

Kompletacja zamówień (ang. pick) to proces lokalizacji i zebrania zamówionych produktów z półek/regałów znajdujących się w różnych strefach magazynu w celu przekazania ich do klienta lub wyznaczonemu pracownikowi do spakowania.

Czynność ta jest pracochłonna z uwagi na konieczność poruszania się z jednej półki na drugą w celu zebrania wyznaczonych towarów. Sprawna kompletacja oznacza minimalizację popełnienia błędu oraz skrócenie casu realizacji zamówienia. Doświadczone centra logistyczne posiadają technologie i systemy znacznie przyśpieszające ten proces, a ich dobór w stosunku do asortymentu oraz rodzaju sprzedaży stanowi sens rentowności takiej inwestycji.

Czym jest strefa kompletacji w magazynie?

Strefa kompletacji to wydzielone miejsce w przestrzeni magazynowej, przeznaczone tylko i wyłącznie do kompletacji towarów. Jej wielkość zależna jest od rodzaju przechowywanego w magazynie towaru oraz ilości dóbr przeznaczony do realizacji zamówień.

W strefie tej następuje przetwarzanie asortymentu do manualnej obsługi – weryfikacja ilości, poprawności SKU oraz pozostałe kryteria określające poprawność realizacji.

Metody kompletacji

Sposób wykonania kompletacji zamówienia powinien być jak najprostszy oraz jak najszybszy. W tym celu oba warunki muszą zostać spełnione przez: pracownika magazynu, systemy odpowiadające za procesy w magazynie czy sposób przechowywania towarów.

Kompletacja zamówień: człowiek do towaru

Pracownik otrzymujący zlecenie przygotowania towarów do zamówienia przemieszcza się po wyznaczonej „ścieżce” w magazynie zbierając asortyment wymieniony w dokumencie. Najpopularniejsze sposoby tej kompletacji to:

 • pick & pack (zbieranie towaru po kolei przy wykorzystaniu listy papierowej/elektornicznej w strefie pakowania)
 • Pick by Light (kompletacja odbywa się za pomocą sygnalizowania „lampkami” miejsc z towarami wymienionymi w zamówieniu)
 • Put by Light (kompletacja polega na wskazaniu na urządzeniu preferencyjnym miejsca odłożenia towaru który został zebrany i zostanie wykorzystany przez kolejną osobę w celu realizacji zamówienia)

Kompletacja zamówień: towar do człowieka

Metoda polega na przetransportowaniu towaru do stanowiska osoby realizującej zamówienia. Zazwyczaj stosowana jest w przypadku ograniczonej liczy asortymentu lub wyznaczonego rodzaju np. materiały budowlane. Maszyny przekazują w odpowiedni sposób towar do stanowiska pracownika za pomocą dostępnych w magazynie technologii.

Stosowane strategie:

 • systemy karuzelowe (towar porusza się na „karuzeli” przekazując towar z odpowiedniego miejsca)
 • przenośniki (przekazują towar do „pakowacza” bezpośrednio z wyznaczonego miejsca)

Jakie wyróżniamy rodzaje kompletacji w magazynie?

Określenie rodzaju kompletacji w magazynie jest bardzo ważne z uwagi na przechowywany asortyment, stosowany sprzęt czy system. Wybór odpowiedniego może podnieść wydajność, dokładność oraz skrócić ścieżkę jaką musi przebyć towar.

Podział kompletacji pod kątem sposobu obsługi:

 1. Automatyczna – do każdej z operacji wykorzystywane zostają urządzenia, a wszystkie procesy są zautomatyzowane;
 2. Ręczna – do operacji nie są wykorzystywane urządzenia lub maszyny, a dostęp pracowników do towaru jest ułatwiony (np. składowane na podłodze);
 3. Pół-automatyczna – część operacji jest wykonywana manualnie, ale przy użyciu sprzętów np. wózków widłowych.

Podział ze względu na miejsce realizacji:

 1. Kompletacja jednostopniowa – procesy w całości zostają zrealizowane w miejscu składowania towarów.
 2. Kompletacja wielostopniowa – procesy realizowane zostają w kilku strefach na magazynie, co pozwala skrócić czas realizacji oraz ułatwia organizację pracy.

Podział ze względu na sposób składowania:

 1. Kompletacja pionowa – towary składowane i zbierane są na wzdłuż regałów paletowych; operacje wykonywane są za pomocą specjalistycznych urządzeń.
 2. Kompletacja pozioma – produkty składowane są na podłodze lub w nisko położonych lokalizacjach; operacje wykonują mniej zaawansowane urządzenia np. ręczne paleciaki/wózki.

Jak zadbać o efektywność procesu kompletacji?

 1. Dobieraj pojemniki, sprzęt, sposób składowania i operacji w stosunku do przechowywanego asortymentu – ręczne przestawianie palety zamiast używanie do tego zautomatyzowanego magazynu wydłuży jedynie czas pracy.

 2. Magazynuj najczęściej zbywalne SKU – ograniczy to koszty magazynowania oraz operacji magazynowych.

 3. Odpowiednie oprogramowanie – dzięki odpowiedniemu systemowi WMS masz możliwość śledzenia operacji oraz ścieżki procesu realizacji, a analizując ich przebieg możesz skrócić czas wykonywania zadania.

 4. Elastyczność – dzięki wielu zadaniom masz możliwość globalnego dostosowania procesów do posiadanych towarów o wpłynie na poprawienie efektywności.

 5. Podział na strefy – dzieląc magazyn na strefy nie tylko dbasz o organizację ale również korzystasz ze stałej ścieżki, którą możesz udoskonalać dla każdego z procesów.

Jakie urządzenia wykorzystuje się do kompletacji zamówień?

Urządzenia wykorzystywane w procesie kompletacji zamówień możemy podzielić na kilka kategorii uwzględniając ich funkcje:

1. Urządzenia transportowe:

 • wózki widłowe (wózki kompletacyjne, przegubowe)
 • wózki bezzałogowe
 • wózki systemowe wysokiego składowania
 • wózki wielokierunkowe
 • dźwignice
 • układnice
 • przenośniki rolkowe, łańcuchowe, paskowe, taśmowe
 • kosze
  2. Roboty przemysłowe
  3. Skanery magazynowe:
 • ręczne (handheld)
 • automatyczne
  4. Drukarki
  5. Bindownice automatyczne
  6. Urządzenia wskazujące (sygnalizatory dźwiękowe oraz świetlne)

M.B.B. Logistics

w liczbach...

1 %
Bezbłędnie zrealizowanych zamówień
1 %
Terminowo zrealizowanych zamówień

7 Comments

Comments are closed.

wpChatIcon