kompletacja zamówień

Kompletacja zamówień – Jak przebiega proces kompletacji w magazynie i jakie są metody kompletacji?

Obsługa logistyczna zamówień w centrach logistycznych pozwala na zwiększenie ilości realizowanych zleceń. Przekazanie kompetencji związanych z kompletacją zamówień w ręce zewnętrznego dostawcy usług może być trudną do podjęcia decyzją. Jeżeli zastanawiasz się, jaką podjąć decyzję, to świetnie trafiłeś/trafiłaś!

Co to jest kompletacja zamówień? – Na czym polega proces kompletacji zamówień w magazynie?

Kompletacja zamówień (ang. pick) to proces lokalizacji i zebrania zamówionych produktów z półek/regałów znajdujących się w różnych strefach magazynu w celu przekazania ich do klienta lub wyznaczonemu pracownikowi do spakowania.

Czynność ta jest pracochłonna z uwagi na konieczność poruszania się od jednej półki do drugiej w celu zebrania wyznaczonych towarów. Sprawna kompletacja oznacza minimalizację popełnienia błędu oraz skrócenie czasu realizacji zamówienia. Doświadczone centra logistyczne posiadają technologie i systemy informatyczne znacznie przyśpieszające ten proces, a ich dobór w stosunku do asortymentu oraz rodzaju sprzedaży stanowi sens rentowności takiej inwestycji.

Czym jest strefa kompletacji w magazynie?

Strefa kompletacji to wydzielone miejsce w przestrzeni magazynowej, przeznaczone tylko i wyłącznie do kompletacji towarów. Jej wielkość zależna jest od rodzaju przechowywanego w magazynie towaru oraz ilości dóbr przeznaczony do realizacji zamówień.

W strefie tej następuje przetwarzanie asortymentu do manualnej obsługi – weryfikacja ilości, poprawności SKU oraz pozostałe kryteria określające poprawność realizacji.

Metody kompletacji

Sposób wykonania kompletacji zamówienia powinien być jak najprostszy oraz jak najszybszy. Na spełnienie obu tych warunków największy wpływ mają pracownicy magazynu oraz systemy odpowiadające za procesy logistyczne w magazynie.

Kompletacja zamówień: człowiek do towaru

Pracownik otrzymujący zlecenie przygotowania towarów do zamówienia przemieszcza się po wyznaczonej „ścieżce” w magazynie zbierając asortyment wymieniony w dokumencie. Najpopularniejsze sposoby tej kompletacji to:

 • Pick and pack (proces kompletacji polega na zbieraniu towaru po kolei przy wykorzystaniu listy papierowej/elektornicznej w strefie pakowania)
 • Pick by Light (kompletacja odbywa się za pomocą sygnalizowania „lampkami” miejsc z towarami wymienionymi w zamówieniu)
 • Put by Light (kompletacja polega na wskazaniu na urządzeniu preferencyjnym miejsca odłożenia towaru który został zebrany i zostanie wykorzystany przez kolejną osobę w celu realizacji zamówienia)

Kompletacja zamówień: towar do człowieka

Metoda polega na przetransportowaniu towaru do stanowiska osoby realizującej zamówienia. Zazwyczaj stosowana jest w przypadku ograniczonej liczby asortymentu lub wyznaczonego rodzaju np. materiały budowlane. Maszyny przekazują w odpowiedni sposób towar do stanowiska pracownika za pomocą dostępnych w magazynie technologii.

Stosowane strategie:

 • systemy karuzelowe (towar porusza się na „karuzeli” przekazując towar z odpowiedniego miejsca)
 • przenośniki (przekazują towar do „pakowacza” bezpośrednio z wyznaczonego miejsca)

Jakie wyróżniamy rodzaje kompletacji w magazynie?

Określenie rodzaju kompletacji w magazynie jest bardzo ważne z uwagi na przechowywany asortyment, stosowany sprzęt czy system. Wybór odpowiedniego może podnieść wydajność, dokładność oraz skrócić ścieżkę jaką musi przebyć towar.

Podział kompletacji pod kątem sposobu obsługi:

 1. Automatyczna – do każdej z operacji wykorzystywane zostają urządzenia, a wszystkie procesy są zautomatyzowane.
 2. Ręczna – do operacji nie są wykorzystywane urządzenia lub maszyny, a dostęp pracowników do towaru jest ułatwiony (np. składowane na podłodze).
 3. Pół-automatyczna – część operacji jest wykonywana manualnie, ale przy użyciu sprzętów np. wózków widłowych.

Podział ze względu na miejsce realizacji:

 1. Kompletacja jednostopniowa – procesy w całości zostają zrealizowane w miejscu składowania towarów.
 2. Kompletacja wielostopniowa – procesy realizowane zostają w kilku strefach na magazynie, co pozwala skrócić czas realizacji oraz ułatwia organizację pracy.

Podział ze względu na sposób składowania:

 1. Kompletacja pionowa – towary składowane i zbierane są na wzdłuż regałów paletowych; operacje wykonywane są za pomocą specjalistycznych urządzeń.
 2. Kompletacja pozioma – produkty składowane są na podłodze lub w nisko położonych lokalizacjach; operacje wykonują mniej zaawansowane urządzenia np. ręczne paleciaki/wózki.

Jak zadbać o efektywność procesu kompletacji?

 1. Dobieraj pojemniki, sprzęt, sposób składowania i operacji w stosunku do przechowywanego asortymentu – ręczne przestawianie palety zamiast używanie do tego zautomatyzowanego magazynu wydłuży jedynie czas pracy.
 2. Magazynuj najczęściej zbywalne SKU – ograniczy to koszty magazynowania oraz koszty operacji magazynowych.
 3. Odpowiednie oprogramowanie – dzięki odpowiedniemu systemowi WMS masz możliwość śledzenia operacji oraz ścieżki procesu realizacji, a analizując ich przebieg możesz skrócić czas wykonywania zadania.
 4. Elastyczność – dzięki wielu zadaniom masz możliwość globalnego dostosowania procesów do posiadanych towarów o wpłynie na poprawienie efektywności.
 5. Podział na strefy – dzieląc magazyn na strefy nie tylko dbasz o organizację ale również korzystasz ze stałej ścieżki, którą możesz udoskonalać dla każdego z procesów.

Jakie urządzenia wykorzystuje się do kompletacji zamówień?

Urządzenia wykorzystywane w procesie kompletacji zamówień możemy podzielić na kilka kategorii uwzględniając ich funkcje:

1. Urządzenia transportowe:

 • wózki widłowe (wózki kompletacyjne, przegubowe)
 • wózki bezzałogowe
 • wózki systemowe wysokiego składowania
 • wózki wielokierunkowe
 • dźwignice
 • układnice
 • przenośniki rolkowe, łańcuchowe, paskowe, taśmowe
 • kosze
  2. Roboty przemysłowe
  3. Skanery magazynowe:
 • ręczne (handheld)
 • automatyczne
  4. Drukarki
  5. Bindownice automatyczne
  6. Urządzenia wskazujące (sygnalizatory dźwiękowe oraz świetlne)

M.B.B. Logistics

w liczbach...

1 %
Bezbłędnie zrealizowanych zamówień
1 %
Terminowo zrealizowanych zamówień

11 Comments

Comments are closed.

The leader of the fulfillment industry in Poland, offering the best solutions for e-commerce.

69-100 Słubice
(Poniedziałek - Piątek)
06:00 - 15:00