Logistyka – co to jest i jakie są rodzaje logistyki?

Pojęcie logistyki jest bardzo szerokie i swoim zakresem obejmuje wiele procesów związanych z przepływem towarów. To jeden z najważniejszych obszarów działalności e-commerce. Aby dokładnie zrozumieć, czym zajmuje się logistyka i jakie ma znaczenie dla biznesu, przeczytaj nasz kompleksowy artykuł!

Co to jest logistyka i czym się zajmuje logistyk?

Głównym zadaniem logistyki jest zapewnienie efektywnego przepływu towarów i usług pomiędzy producentami a klientami końcowymi. Logistyk zajmuje się więc projektowaniem i optymalizacją poszczególnych procesów, koordynacją działań różnych zespołów w firmie oraz nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji z dostawcami, kontrahentami i innymi partnerami biznesowymi.

Logistyka – definicja

Zgodnie z definicją logistyka jest dziedziną zarządzania, która zajmuje się planowaniem, organizacją, wykonaniem i kontrolą przepływu towarów, usług, informacji i zasobów od punktu początkowego do punktu końcowego w celu zaspokojenia potrzeb klientów. To złożony obszar, który obejmuje wiele procesów, takich jak transport, magazynowanie, zarządzanie zapasami, obsługa zamówień, planowanie produkcji, organizacja łańcucha dostaw i wiele innych.

Czym zajmuje się logistyk?

Aby odpowiedzieć na pytanie, na czym polega praca logistyka, pod uwagę należy wziąć wszystkie kluczowe elementy tej dziedziny. Do głównych zadań specjalisty na tym stanowisku będą więc należały:

  • Planowanie i prognozowanie zapotrzebowania – analiza danych dotyczących sprzedaży, trendów rynkowych i innych czynników, która ma na celu prognozowanie przyszłego zapotrzebowania na produkty lub usługi.
  • Zarządzanie zapasami – monitorowanie stanów magazynowych i dostosowywanie ich do zapotrzebowania klientów, przy jednoczesnej redukcji kosztów składowania.
  • Transport i dystrybucja – planowanie i organizacja transportu towarów od dostawców do klientów (w tym wybór metod transportu i zarządzanie harmonogramem dostaw).
  • Magazynowanie – zarządzanie operacjami magazynowymi, w tym optymalizacja przestrzeni magazynowej, organizacja przepływu towarów, nadzór nad procesem pakowania i etykietowania oraz zarządzanie systemem identyfikacji towarów.
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw – współpraca z dostawcami, klientami i innymi partnerami biznesowymi, w celu zapewnienia efektywnego przepływu towarów i informacji w całym łańcuchu dostaw.

Rodzaje logistyki – podział logistyki

Wyróżnia się kilka rodzajów logistyki, spośród których każdy znajduje nieco inne zastosowanie. Dzięki temu poszczególne branże mogą łatwo znaleźć na rynku rozwiązania dopasowane do swoich potrzeb. Do najważniejszych działów logistyki zaliczają się:

Logistyka zaopatrzenia

Koncentruje się na zarządzaniu przepływem surowców i materiałów od dostawców do producentów. Obejmuje planowanie dostaw, koordynację zamówień, zarządzanie relacjami z dostawcami oraz transport i magazynowanie surowców.

Logistyka produkcji

Dotyczy zarządzania materiałami, komponentami i informacjami w procesie produkcyjnym. Jej celem jest optymalizacja efektywności produkcji poprzez odpowiednie planowanie, kontrolę zapasów, harmonogramowanie i koordynację działań.

Logistyka dystrybucji

Ten rodzaj logistyki obejmuje zarządzanie przepływem gotowych towarów od producenta do klienta końcowego. Dotyczy transportu, magazynowania, obsługi zamówień i innych działań związanych z dostarczaniem towarów na rynek.

Logistyka magazynowa

Koncentruje się na efektywnym zarządzaniu operacjami magazynowymi, takimi jak przyjmowanie towarów, przechowywanie, kompletacja zamówień, pakowanie, etykietowanie i wysyłka.

Logistyka transportu

Skupia się na zarządzaniu przemieszczaniem towarów i usług z jednego miejsca do drugiego. Obejmuje planowanie tras, wybór odpowiednich środków transportu (np. drogowy, kolejowy, lotniczy, morski), koordynację, monitorowanie przesyłek, zarządzanie magazynowaniem węzłowym oraz spełnianie wymagań celno-podatkowych związanych z transportem.

Logistyka odzysku

Ten rodzaj logistyki dotyczy zarządzania przepływem produktów i materiałów wstecz w celu ich odzyskania, ponownego wykorzystania, recyklingu lub utylizacji. Obejmuje procesy związane ze zwrotami produktów od klientów, obsługą reklamacji, naprawami i odzyskiwaniem wartości z towarów końcowych lub odpadów. Celem logistyki odzysku jest minimalizowanie strat i negatywnego wpływu na środowisko poprzez efektywne zarządzanie.

E-logistyka

Koncentruje się na zarządzaniu przepływem towarów, usług i informacji w środowisku elektronicznym. Obejmuje działania związane z obsługą zamówień online, zarządzaniem magazynem internetowym, procesami logistycznymi związanymi z e-handlem, dostawami kurierskimi, śledzeniem przesyłek oraz integracją systemów i technologii informatycznych w celu zoptymalizowania procesów e-handlowych.

Należy zauważyć, że niektóre rodzaje logistyki mogą się przenikać i łączyć, a ich zakres i znaczenie różnią się w zależności od branży i typu działalności gospodarczej.

Podział logistyki ze względu na zasięg oddziaływania

Logistykę można podzielić również pod kątem zasięgu oddziaływania i zakresu geograficznego. W tej typologii uwzględnić należy następujące rodzaje logistyki:

  • Mikrologistyka – odnosi się do wewnętrznych operacji logistycznych w ramach pojedynczych organizacji lub przedsiębiorstw. Obejmuje zarządzanie zapasami, planowanie produkcji, obsługę zamówień, magazynowanie i inne działania logistyczne na poziomie firmy.
  • Mezologistyka – dotyczy koordynacji i integracji działań logistycznych między różnymi podmiotami w ramach danej branży lub regionu. Skupia się na efektywnej współpracy między przedsiębiorstwami, dostawcami, dystrybutorami, producentami, magazynami i innymi partnerami w łańcuchu dostaw.
  • Makrologistyka – odnosi się do krajowych operacji logistycznych na szeroką skalę. Obejmuje zarządzanie transportem międzynarodowym, logistyką portów, działaniami celnymi, harmonogramowaniem dostaw na duże odległości i koordynacją między różnymi krajami lub regionami.
  • Eurologistyka – to specyficzna kategoria logistyki, która odnosi się do operacji na terenie Europy. Uwzględnia unikalne aspekty związane z handlem międzynarodowym, regulacjami celno-podatkowymi i innymi czynnikami charakterystycznymi dla tego regionu.
  • Logistyka globalna – koncentruje się na koordynacji i optymalizacji działań logistycznych na poziomie globalnym, uwzględniając różne regiony, kraje i kontynenty.

Rozwój logistyki w XXI w. – na jakie strategie logistyczne decydują się przedsiębiorstwa?

Dynamiczny rozwój współczesnej logistyki dyktowany jest przez szybki postęp technologiczny, zmieniające się trendy rynkowe i rosnące oczekiwania klientów. Przedsiębiorstwa stosują różne strategie, aby dostosować się do tych zmian i zbudować sobie przewagę konkurencyjną.

Bardzo ważną rolę odgrywają dziś na przykład nowe technologie. Firmy wykorzystują takie rozwiązania jak automatyzacja, robotyka, Internet rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI) i analiza danych, aby poprawiać wydajność, precyzję i szybkość operacji logistycznych. Automatyzacja magazynów, inteligentne systemy transportowe, zarządzanie danymi w czasie rzeczywistym i analiza predykcyjna stają się coraz powszechniejsze.

Przedsiębiorcy stawiają również na zieloną logistykę. Coraz częściej skupiają się na aspektach zrównoważonego rozwoju i ekologii. Wdrażają strategie, które mają na celu minimalizację negatywnego wpływu na środowisko, takie jak efektywne zarządzanie zasobami, redukcja emisji gazów cieplarnianych, stosowanie ekologicznych technologii transportu i pakowania czy recykling i odzysk surowców.

Do popularnych w XXI wieku rozwiązań należy również logistyka wielokanałowa (omnichannel). Rozwój handlu elektronicznego wymusza stosowanie strategii, które integrują różne kanały dystrybucji (np. sklepy stacjonarne, sklepy internetowe, platformy e-commerce). Firmy dążą więc do zapewnienia spójnego doświadczenia zakupowego swoim klientom poprzez szybką i niezawodną dostawę zamówień, elastyczne zwroty i integrację różnych systemów IT.

Warto wspomnieć także o outsourcingu logistyki. Coraz więcej firm decyduje się na powierzenie tego obszaru działalności doświadczonym specjalistom. Mowa o operatorach oferujących kompleksowe świadczenia z zakresu TSL. Koncentrują się oni na dostarczaniu klientom wartości dodanej poprzez usługę logistyki kontraktowej, która może obejmować zarządzanie zasobami klientów, magazynowanie oraz dostarczanie zamówień do odbiorców końcowych.

Czym jest logistyka i co robi logistyk? – Podsumowanie

Nasz artykuł pozwolił Ci zrozumieć, jakie znaczenie dla działalności e-commerce ma współcześnie logistyka. Prowadząc własny sklep internetowy, dobrze zastanów się więc nad wyborem operatora, z którym będziesz współpracować w tym zakresie!

13 Comments

Comments are closed.

The leader of the fulfillment industry in Poland, offering the best solutions for e-commerce.

69-100 Słubice
(Poniedziałek - Piątek)
06:00 - 15:00