WMS – czym jest magazynowy system informatyczny, jakie pełni funkcje i jakie przynosi korzyści?

Prowadząc własny magazyn lub korzystając z usług zewnętrznego operatora w zakresie magazynowania wymagana jest odpowiednia organizacja – pracy oraz danych. W jaki więc sposób można to zrobić oraz co sprawia, że największe centra logistyczne oferują ogrom informacji na temat towarów przechowywanych w poszczególnych lokalizacjach? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Co to jest WMS? – Jak działa magazynowy system informatyczny?

Konkurencja w handlu detalicznym jest ogromna, a chcąc utrzymać odpowiedni poziom obsługi i realizacji wykorzystanie najnowszych technologii to wręcz obowiązek rozsądnego biznesu. Oferowanie określonej ilości towarów oraz szybkość realizacji zamówienia przekłada się na końcową ocenę klienta. Zarządzanie zapasami, automatyzacja procesów i oszczędność pieniędzy to zalety WMS.

System WMS – definicja

WMS (ang. Warehouse Management System) to system zarządzania magazynem. Jest rodzajem oprogramowania służącego do śledzenia operacji wykonywanych na towarach (przyjęcie, wydanie, magazynowanie, kompletacja). Wykorzystywany jest w kierunku optymalizacji wszystkich procesów magazynowych.

Zadania systemu WMS

Do zadań systemu WMS należą:
1. Przesyłanie informacji – na temat ilości towarów, jego lokalizacji czy procesach.
2. Śledzenie – postępu realizacji operacji, trasu towarów.
3. Optymalizacja procesów – skraca czas wykonywania procesów.
4. Rejestracja – danych, wymiarów, położenia towarów.
5. Zarządzanie – produktami oraz zasobami magazynu.
6. Inwentaryzacja – towarów oraz materiałów.

System zarządzania magazynem posiada wszystkie niezbędne informacje pod ręką, dzięki śledzeniu operacji magazynowych, a jest to ważne nie tylko dla dużych firm logistycznych ale również dla pojedynczego klienta.

WMS swoje zastosowanie znajdzie wszędzie tam gdzie odbywa się handel, produkcja czy w centrach logistycznych. Operacje wykonywane ręcznie mogą zostać zautomatyzowane skracając czas pracy i ograniczając koszty, jednocześnie gromadząc podstawowe informacje w jednym miejscu.

Zastosowanie WMS – Gdzie sprawdzi się magazynowy system informatyczny?

Jakie są funkcje systemu WMS?

Magazynowy system informatyczny wykorzystywany jest w logistyce w celu zarządzania ruchem produktów, a jego podstawowe funkcje to:

Przyjęcie towaru do magazynu

Towar jest rejestrowany w systemie WMS – wprowadzone zostają jego wymiary oraz kod kreskowy oraz EAN służący do identyfikacji poszczególnego rodzaju towaru.

Lokalizacja towarów w magazynie

Umieszczenie towaru na półce zostaje zarejestrowane w systemu i określone miejscem lokowania wraz z ilością odłożonych sztuk. Taki sposób wykonania operacji pozwala na optymalne rozmieszczenie towaru w oparciu o jego wymiary.

Kontrola stanu magazynowego

Odbywa się w czasie rzeczywistym i uwzględnia przeprowadzane informacje, dzieląc towar na dostępne sztuki oraz zablokowane (w trakcie wykonywania operacji np. przyjęcie zwrotu).

Kompletacja zamówień

Na tym etapie nie tylko określana jest ilość sztuk potrzebna do realizacji konkretnego zamówienia, ale wykonywana jest również specjalna „ścieżka” pomagająca na zebranie jak największej ilości towarów w jak najkrótszym czasie do realizacji pozostałych zleceń.

Wysyłka towaru z magazynu

Operacje: Umieszczenie określonej w zamówieniu ilości towarów, rejestracja użytego materiału do pakowania, wygenerowanie etykiety oraz weryfikacja wymiarów i wagi przesyłki pod kątem wybranej metody wysyłki.

Inwentaryzacja towarów

Weryfikacja ilości jaka została dostarczona z rzeczywistymi jest ważna w momencie wystawiania ofert towarów czy ich aktualizacji, dlatego ta podstawowa funkcja pozwala na odpowiednie określenie dostępnej liczby sztuk. Dodatkowo istnieje możliwość inwentaryzacji po dacie przyjęcia towaru czy terminie ważności produktów.

Co zyskujesz dzięki korzystaniu z WMS?

 1. Bezbłędna lokalizacja produktów – każda sztuka towaru zostaną przypisana do wyznaczonej lokalizacji w magazynie, dzięki czemu otrzymujesz informację o stanie magazynowym oraz miejscu składowania.
 2.  Kontrola przebiegu operacji – zmiana położenia, wydanie towaru do realizacji zamówienia, zwrot, przyjęcie – wszystko znajduję się w WMS.
 3. Data ważności produktów – rozwiązanie zapewnia dotarcie pełnowartościowego produktu do odbiorcy końcowego oraz kontrolę nad czasem jaki pozostał do wykorzystania towaru.
 4. Weryfikacja poprawności dostaw – sprawdzanie ilości towaru w odniesieniu do tej podanej przed dostawcę pozwoli Tobie uniknąć problematycznych sytuacji oraz określić poprawną ilość dostępną do wykorzystania w zamówieniach.
 5. Monitorowanie pracy – możliwość sprawdzenia postępów w realizacji operacji pozwala oszacować jaki czas zajmuję konkretna czynność oraz kiedy zostanie wykonana, dzięki temu analiza wykonania zadania jest oparta o rzeczywiste dane.
 6. Skrócenie czasu realizacji zamówień – synchronizacja operacji wraz ze wszystkimi dostępnymi funkcjami znacząco skraca czas operacji co przekłada się na zwiększenie procesowanych zamówień.
 7. Zmniejszenie liczby pomyłek – rejestracja ruchu towaru na każdym etapie gwarantuję praktycznie bezbłędną realizację zamówień (w M.B.B. Logistics na poziomie 99,996%).
 8. Automatyzacja procesów logistycznych – tworzy sprawdzoną ścieżkę postępowania, która pozwala na szybszą realizację i połączenie wielu operacji w jeden proces.
 9. Optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej – dzięki zarejestrowanym wymiarom oraz wadze produktu każdy towar może zostać umieszczony w bezpiecznym miejscu, a miejsce na półkach, regałach i wydzielonych strefach wykorzystane do maksimum zwiększając powierzchnię dostępną do przechowywania.

Modułowa budowa systemu WMS

System zarządzania magazynem posiada modułową budowę, każdy moduł jest odpowiedzialny za organizację działań w innym obszarze. Integracja łącząca moduły zapewnia stałą wymianę informacji, które wzajemnie na siebie oddziałują i wpływają na automatyczne funkcjonowanie jako całości w postaci WMS.

Moduły występujące w WMS:

 1. Układ magazynu – w formie graficznej pokazuje rozmieszczenie regałów na magazynie oraz poziom dostępnego miejsca.
 2. Moduł Inwentaryzacyjny – wykorzystywany do sprawdzania stanów magazynowych oraz korekty ilości towarów.
 3. Przydzielania operacji magazynowych oraz uzyskania aktualnych informacji dotyczących dostępnego miejsca w wyznaczonej lokalizacji.
 4. Generator trasy – pozwala na tworzenie krótkich ścieżek w trakcie wykonywania zleconej czynności przez pracownika oraz zwiększenie efektywności pracy.
 5. Tworzenie lokalizacji w oparciu o rotację – w oparciu o analizę ABC lub XYZ przypisane zostają miejsca paletowe dla poszczególnych grup towarów.
 6. Monitor pracy – stworzony dla kadry zarządzającej do kontrolowania pracy pracowników w wyznaczonym obszarze.

Od czego zależy koszt WMS?

Na koszt WMS składają się czynności jakie chciałby monitorować oraz funkcje z których korzystałby w trakcie jego użytkowania. Cena będzie rosła również w zależności od używanych funkcji: standardowych (już funkcjonujących w WMS dostawcy systemu) oraz dodatkowych (tworzonych lub modyfikowanych na zlecenie klienta).

Na cenę WMS wpływają:

 1. Sposób wdrożenia systemu – zainstalowany w siedzibie klienta lub oprogramowanie w chmurze.
 2. Opcje systemu – klient określa z jakich funkcji chciałby korzystać oraz czy wymaga dodatkowej integracji np. z systemami ERP.
 3. Liczba licencji – uzależniona od ilości pracowników używających oprogramowania.
 4. Urządzenia – w niektórych przypadkach konieczne jest stworzenie infrastruktury umożliwiającej korzystanie z systemu WMS np. serwerów.
 5. Extra – usługi dodatkowe np. wsparcie techniczne czy monitorowanie poprawnego działania WMS w czasie pracy.

16 Comments

Comments are closed.

The leader of the fulfillment industry in Poland, offering the best solutions for e-commerce.

69-100 Słubice
(Poniedziałek - Piątek)
06:00 - 15:00