Systemy informatyczne w logistyce i magazynie – jaką pełnią funkcję?

Ciągły rozwój technologii rewolucjonizuje oblicze logistyki. Przedsiębiorcy mają dziś do dyspozycji już nie tylko wydajne maszyny, ale też całe systemy informatyczne, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Z tego artykułu dowiesz się, jaką dokładnie funkcję pełni oprogramowanie tego typu i co zyskują dzięki niemu właściciele firm.

Jakie znaczenie mają systemy informatyczne w logistyce?

Współcześnie coraz trudniej wyobrazić sobie funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w którym kluczowe procesy logistyczne nie byłyby zintegrowane w kompleksowym systemie informatycznym. Korzystanie z inteligentnego oprogramowania pozwala bowiem monitorować przebieg poszczególnych działań i optymalizować zarówno ich wydajność, jak i koszty. To z kolei przekłada się na wyższą jakość świadczonych usług i większe zyski dla firmy.

Różnego rodzaju systemy informacyjne w logistyce mogą być eksploatowane na każdym etapie przepływu materiałów. Pomagają prognozować zapotrzebowanie, nadzorować stany magazynowe i rozprowadzać gotowe produkty. Znajdują zastosowanie podczas:

 1. planowania procesów logistycznych,
 2. koordynacji ich przebiegu,
 3. operacyjnego sterowania procesami.

Systemy w logistyce mogą więc pełnić następujące funkcje w przedsiębiorstwie:

 • gromadzenie informacji na temat zapotrzebowania na niezbędne materiały (m.in. surowce, półprodukty, ale też np. artykuły biurowe),
 • nadzorowanie stanów magazynowych,
 • koordynacja prawidłowej dystrybucji gotowych produktów do pośredników lub klientów docelowych,
 • zarządzanie realizacją dostaw „just-in-time”,
 • monitorowanie drogi produktów od magazynu do miejsca przeznaczenia,
 • łatwa i wygodna obsługa zamówień,
 • wsparcie w organizacji promocji, wyprzedaży itp.,
 • kontrola płatności za zamówienia,
 • pomoc w budowaniu relacji i negocjacjach z partnerami biznesowymi,
 • wdrażanie nowych pracowników do przedsiębiorstwa.

Warto pamiętać, że w celu optymalnego wykorzystania informatyki w logistyce, określone systemy muszą zostać odpowiednio dostosowane do specyfiki biznesu i potrzeb danego przedsiębiorstwa. Pozwoli to między innymi na sprawniejsze podejmowanie kluczowych decyzji, optymalizację kosztów i zwiększenie efektywności działań firmy.

Najważniejsze systemy informatyczne w logistyce i ich rola

Choć e-logistyka może wspierać przedsiębiorstwo na każdym etapie łańcucha dostaw, to niektóre firmy potrzebują wsparcia jedynie w wybranych obszarach. Z tego względu zaawansowane systemy informatyczne przyjmują różne formy. Do najczęściej wykorzystywanych programów zaliczają się:

System ERP (Enterprise Resource Planning)

Oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa stanowi najbardziej kompleksowy z dostępnych na rynku systemów logistycznych. Odznacza się kompleksowym charakterem, który pozwala na spójne zarządzanie całą firmą i wszystkimi jej kluczowymi procesami. Monitorowanie przepływu materiałów zaczyna się od organizacji dostaw surowców czy półproduktów, a kończy na obsłudze sprzedaży i dystrybucji.

W systemie ERP znajdziesz więc nie tylko funkcje poświęcone samym produktom, ale również takim zasobom jak kadry czy finanse. Właściwie skonfigurowane narzędzie wykorzystasz między innymi do fakturowania, zarządzania księgowością czy nadzorowania dostaw. Jako że wszystkie te procesy opierają się na jednej bazie danych, wymiana informacji będzie błyskawiczna i pozbawiona błędów. System ERP pozwoli Ci więc usprawnić logistykę nawet w bardzo dużym przedsiębiorstwie o wyjątkowo skomplikowanych operacjach.

System SCM (Supply Chain Management)

System do zarządzania łańcuchem dostaw to zaawansowane oprogramowanie służące do planowania i optymalizacji przepływu materiałów. Stanowi rozwiązanie komplementarne do systemu ERP, toteż jego implementacja bez uprzedniej budowy środowiska do planowania zasobów przedsiębiorstwa nie jest możliwa. Będzie ono wykorzystywane przez system SCM jako źródło aktualnych danych i element spajający wszystkie działania.

Na system SCM składają się grupy zintegrowanych aplikacji pozwalających na obsługę poszczególnych obszarów logistycznych. Można wyróżnić dwa typy takiego oprogramowania: wewnętrzne (dedykowane zaopatrzeniu, dystrybucji i produkcji) oraz zewnętrzne (przeznaczone do komunikowania firmy z dostawcami i klientami). System SCM koncentruje się przede wszystkim na koordynacji przepływu towarów, informacji i środków finansowych w procesie tworzenia wartości dodanej dla całego łańcucha dostaw.

System SRM (Supplier Relationship Management)

Oprogramowanie do zarządzania relacjami z dostawcą opiera się na dwukierunkowej integracji i wymianie danych pomiędzy przedsiębiorcą a podwykonawcami, którzy go zaopatrują. Celem jego stosowania jest optymalizacja cyklu dostaw poprzez automatyzację wybranych procesów logistycznych. System SRM pozwala też zwiększyć przejrzystość kontaktów i uprościć strategię zakupową.

Korzyści płynące z wdrożenia systemu SRM w firmie polegają między innymi na efektywnej selekcji dostawców, zwiększeniu wydajności łańcucha dostaw, poprawie terminowości czy obniżeniu kosztów operacyjnych. Podobnie jak SCM, tak i to oprogramowanie stanowi rozszerzenie funkcjonalne kompleksowego systemu ERP.

System OMS (Order Management System)

System zarządzania zamówieniami to narzędzie informatyczne stworzone z myślą o automatycznym koordynowaniu transakcji według przyjętych procesów biznesowych danego przedsiębiorstwa. Platforma tego typu gwarantuje jedno scentralizowane środowisko do zarządzania zamówieniami z wielu kanałów sprzedaży. Może więc integrować operacje zachodzące w punktach stacjonarnych, na stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych itd.

Oprogramowanie OMS ma też pozytywny wpływ na przebieg procesu zakupowego z perspektywy klientów. Umożliwia bowiem automatyczną realizację zamówień, monitorowanie stanu zapasów czy sprawne zarządzanie zwrotami. Wszystko to przekłada się na wzrost poziomu satysfakcji konsumentów.

System CRM (Customer Relationship Management)

Platformy do zarządzania relacjami z klientami to powszechnie wykorzystywane w firmach narzędzia. Pozwalają budować kontakty z aktualnymi oraz potencjalnymi kontrahentami, planować i nadzorować komunikację, a także obsługiwać procesy sprzedażowe. Przedsiębiorcy mogą dzięki temu znacząco usprawnić poszczególne projekty i zadbać o właściwą obsługę odbiorców swoich produktów lub usług.

System CRM ułatwia planowanie logistyczne i pozwala na budowanie długotrwałych więzi z klientami. W jednym miejscu gromadzi wszystkie ważne informacje związane z procesem sprzedaży, pozytywnie wpływając na organizację pracy wewnątrz firmy. Odznacza się też bardzo elastycznym charakterem, dzięki czemu dobry użytek zrobią z niego zarówno duże, jak i małe przedsiębiorstwa.

Systemy i technologie informatyczne w logistyce magazynowej

Na szczególną uwagę podczas omawiania technologii dedykowanych e-logistyce zasługują magazynowe systemy informatyczne. Składowanie towarów jest bowiem absolutnie podstawowym etapem łańcucha dostaw. Stopień skomplikowania tego procesu oraz jego skala generują potrzebę precyzyjnej i efektywnej organizacji logistyki magazynowej.

Służą temu przede wszystkim systemy WMS (Warehouse Management System), niejednokrotnie zintegrowane ze środowiskiem ERP. Stanowią oprogramowanie odpowiedzialne za zarządzanie pracą w magazynie, którego podstawowym zadaniem jest kontrola i obsługa przepływu oraz składowania towarów w określonej przestrzeni. Odpowiednio dobrany i skonfigurowany system WMS pomaga zoptymalizować koszty magazynowe, poprawić bezpieczeństwo przechowywanych produktów czy usprawnić proces przyjmowania dostaw i wydawania zamówień.

Pisząc o systemach informatycznych w magazynie, nie sposób też pominąć technologii RFID (Radio Frequency Identification). Opiera się ona na automatycznej identyfikacji towarów na podstawie fal radiowych. Jest to rozwiązanie, które w ostatnim czasie zyskuje na popularności, znacząco ułatwiając procesy magazynowania towarów i kompletacji zamówień.

E-logistyka w przedsiębiorstwie – podsumowanie

Coraz większe możliwości systemów informatycznych wykorzystywanych w logistyce każą nam zakładać, że ich znaczenie dla przedsiębiorców będzie cały czas wzrastać. Już teraz warto zainteresować się wydajnym oprogramowaniem ERP lub WMS, aby zoptymalizować kluczowe procesy w swojej firmie. Jeśli inwestycja w takie technologie jest poza Twoim zasięgiem, zawsze możesz zdecydować się na outsourcing logistyki i robić dobry użytek z bogatych zasobów wybranego operatora logistycznego!

Integracja

Połączenie z wieloma platformami sprzedażowymi oraz marketplace'ami.

MAgazyn 24/7

Dostęp do aktualnych stanów magazynowych 24h, 7 dni w tygodniu.

M.B.B. OMS

ZArządzanie zamówieniami

Pełna kontrola nad Twoimi zamówieniami.

SUPPORT

Na każdym etapie współpracy otrzymujesz wsparcie Customer Service oraz IT.

4 Comments

Comments are closed.

The leader of the fulfillment industry in Poland, offering the best solutions for e-commerce.

69-100 Słubice
(Poniedziałek - Piątek)
06:00 - 15:00