magazynowanie

Magazynowanie towarów - definicja, fazy procesu magazynowania, rodzaje magazynów

Przechowywanie towarów to nie tylko odpowiedzialność za asortyment w magazynie, ale również istotny element budżetu biznesu. Posiadając własny magazyn lub przekazując ten proces w ręce zewnętrznego dostawcy musisz mieć pewność, że to najlepsza decyzja. Magazynowanie wymaga również odpowiednich warunków w zależności od tego co ma być przechowywane – chemia, produkty głęboko mrożone, materiały łatwopalne etc.

Czy każdy budynek może pełnić rolę „schowka” czy też musi spełniać odpowiednie normy lub wymagania techniczne? W tym artykule omówimy najważniejsze zagadnienia!

Magazynowanie – definicja

Magazynowanie wg. słownika języka polskiego PWN to składowanie, przechowywanie czegoś w jakimś pomieszczeniu lub pojemniku; gromadzenie, odkładanie czegoś w celu późniejszego wykorzystania.

W odniesieniu do towarów, jest to zorganizowany zbiór czynności powiązany z gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich przechowywaniem oraz przemieszczeniem.

Magazynowanie towarów – jak wygląda wyposażenie magazynu?

Wyposażenie magazynu jest zależne od jego wielkości oraz rodzaju składowanego w nim towaru. To co powinno się w nim znaleźć, podzieliliśmy na kilka kategorii:

1. Magazynowanie:
– regały (paletowe, półkowe, przesuwne etc.), antresole, pomosty;
– palety, kontenery, formy i pojemniki;
– urządzenia do pakowania, zabezpieczania i mocowania towaru;
2. Operacje logistyczne:
– maszyny i systemy przeładunkowe;
– środki transportu wewnętrznego;
– podesty, schody i drabiny (w tym ruchome);
3. Wyposażenie uzależnione od towaru/wymagań:
– wagi, miary oraz inne urządzenia kontrolno-pomiarowe;
– terminale oraz skanery, drukarki kodów identyfikacyjnych (barcode, sticker, RFID, QR itd.)
– automatyka magazynowa;
– wyposażenie BHP;
– systemy bezpieczeństwa oraz gaśnicze;

Fazy procesu magazynowania

Optymalizacja procesów magazynowych pozwoliła nam na wyszczególnienie 4 etapów magazynowania:

Przyjęcie towaru

Pierwsza faza, której skutkiem jest magazynowanie towaru. Czynności jakie mają miejsce na tym etapie to rozładunek, kontrola towaru, transport do wyznaczonego miejsca składowania czy potwierdzenie odbioru odpowiednim dokumentem.

Składowanie

Polega na rozmieszczeniu i magazynowaniu towarów w dostępnej powierzchni magazynowej w oparciu o określone wymagania i wymiary (gabaryty). Miejsce zajmowane przez towar określane jest dokładną lokalizacją i wyrażone w jednostkach jakimi posługuję się operator lub system magazynowy (np. miejsca paletowe, pojemniki, m3)

Kompletacja zamówień

To proces lokalizacji i zebrania zamówionych produktów z półek/regałów znajdujących się w różnych strefach magazynu w celu przekazania ich do klienta lub wyznaczonemu pracownikowi do spakowania.

Wydawanie

Polega na przekazaniu towaru do wyznaczonej strefy, przewoźnika lub określonej jednostki. W trakcie tej fazy realizowana jest również weryfikacja zamówienia i załadunek.

Procesy magazynowe – jak je usprawnić?

Podniesienie efektywności procesów magazynowych wymaga analizy we wszystkich 4 fazach, ponieważ każda z nich jest ważna i tworzy całość.

Nasze porady:
1. Zaplanuj przyjęcie towaru w stosunku do towarów, ilości oraz czynności. Pozwoli to maksymalnie wykorzystać dostępny czas oraz zasoby magazynowe.
2. Korzystaj z doświadczenia oraz sugestii pracowników magazynu/systemów magazynowych – wykorzystuj optymalnie dostępne miejsce.
3. Pewny system do zarządzania gospodarką magazynową (WMS) zapewnia kontrolę nad procesami, jakością i szybkością realizacji każdego z nich.
4. Dążenie do perfekcji – szybkości i kompletności w realizacji zleceń. Śledząc błędy czy postępy wprowadzonych innowacji, jesteś w stanie dostosować je do odpowiedniego towaru, klienta czy miejsca.

Rodzaje magazynów – jakie typy magazynów wyróżniamy?

Kryteria podziałów magazynów odnoszą się najczęściej do funkcji, powierzchni czy specyfikacji. Najpopularniejsze klasyfikacje magazynów znajdziesz poniżej.

a) Ze względu na rozwiązania techniczno-budowlane:

 • magazyny otwarte – place, składy, składowiska
 • magazyny zamknięte –
 • magazyny półotwarte – szopy, wiaty
 • magazyny specjalne – świeże produkty, chłodnie, materiały niebezpieczne, płyny

b) Ze względu na powierzchnię (klasy)

 • Klasa A
 • Klasa B

c) Ze względu na funkcję:

 • przemysłowe
 • dystrybucyjne
 • rezerwowe
 • kontenerowe
 • dostawcze
 • przeładunkowe

d) Ze względu na wysokość składowania:

 • niskiego składowania (ładunki do 4,2 m)
 • średniego składowania(ładunki od 4,2 do 7,2 m)
 • wysokiego składowania (ładunki powyżej 7,2 m)
Sprawdź! Sprawdzone usługi logistyczne dla e-commerce!

Cross-docking a magazynowanie – jaką rolę pełni magazyn w tym modelu logistycznym?

W modelu uwzględniającym magazynowanie – korzystasz z jego infrastruktury, przestrzeni czy operacji. Po przyjęciu dostawy, towar jest składowany, a w kolejnych etapach pakowany lub przekazywany do przewoźnika/odbiorcy końcowego.

Realizując zamówienia za pomocą cross-docking’u pominięte zostają procesy magazynowe. Generuje to dla centrum logistycznego znacznie mniejsze obciążenie oraz nie wymaga wykorzystywania zasobów do przechowywania towaru. Przekłada się to również na niższy koszt usług w przypadku wybrania usług zewnętrznego operatora logistycznego. Tutaj proces przebiega w etapach: Dostawa paczek -> sortowanie -> przekazanie do przewoźnika -> dostawa do odbiorcy końcowego.

 

19 Comments

Comments are closed.

The leader of the fulfillment industry in Poland, offering the best solutions for e-commerce.

69-100 Słubice
(Poniedziałek - Piątek)
06:00 - 15:00