Projekt:
Wdrożenie wyników prac B+R w postaci innowacyjnych modeli realizacji zleceń oraz technologii w celu zwiększenia wydajności, szybkości realizacji i redukcji wykorzystywanych zasobów,
a także aktywizacji sprzedaży został dofinansowany ze środków Programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Numer wniosku: RPLB.01.05.01-08-0008/21

Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu: 21 grudnia 2021 r.

Strony umowy:

Województwo Lubuskie
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

M.B.B. Logistics
os. Przemysłowe 9
69-100 Slubice

Cele projektu

Głównym celem przedmiotowego projektu jest wdrożenie nabytych wyników prac B+R,
co przyczyni się do podniesienia poziomu innowacyjności Spółki M.B.B. Logistics
(w ramach inteligentnych specjalizacji regionu), poziomu technologicznego
oraz konkurencyjności, a tym samym będzie prowadzić do wzrostu konkurencyjności gospodarki województwa lubuskiego.
W szczególności, wdrożenie projektu przyczyni się do:

01

Rozwoju firmy
M.B.B. Logistics

02

Wzrostu
konkurencyjności

03

Wzrostu innowacyjności
w M.B.B. Logistics - Innowacyjność na poziomie międzynarodowym

04

Bardziej
efektywnego zaspokajania potrzeb klientów

05

Wzrostu efektywności
i wydajności pracy

06

Wzrostu
efektywności produkcji

07

Dostosowania
do wymogów globalnej gospdarki

08

Wzrostu zatrudnienia

Planowane Efekty

Projekt pozwoli stosować technologię i świadczyć usługi o wysokim stopniu innowacyjności umożliwiające oferowanie nowych usług do tej pory nie będących w portfolio firmy.
Ponadto, innowacje mają charakter ekoinnowacji – bowiem ich wdrożenie zredukuje liczbę surowców zużywanych do pakowania produktów, jak również zmniejszy stosunek transportów
do wysyłanych towarów
, poprzez innowacyjne usługi konsolidacji i predykcyjnej analizy zapotrzebowania konsumenta połączonej z analizą optymalnego zużycia surowców.

Innowacyjny system sugestii oparty jest na algorytmach analizujących skuteczność procesu logistycznego – wypełnienie i zużycie kartonu oraz przestrzeni transportowej – a nie tylko na bazie prawdopodobieństwa zakupu dodatkowych przedmiotów. Angażuje zatem również nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK).

Wartość projektu

1 PLN
Wkład Funduszy Europejskich
1 PLN
Bez nazwy-2

Projekt jest współfinansowany
ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

© 2024 All Rights Reserved.

The leader of the fulfillment industry in Poland, offering the best solutions for e-commerce.

69-100 Słubice
(Poniedziałek - Piątek)
06:00 - 15:00