Procesy logistyczne – jak przebiegają w przedsiębiorstwie?

Logistyka jest jednym z najważniejszych aspektów działalności przedsiębiorstwa bez względu na branżę, w której ono działa. Aby przepływ materiałów odbywał się sprawnie, należy odpowiednio nim zarządzać. Właśnie temu służą różnego rodzaju procesy logistyczne w firmie. Jaką postać zazwyczaj przyjmują i jak przebiegają?

Czym są procesy logistyczne?

Zgodnie z definicją proces logistyczny to uporządkowany i uregulowany łańcuch operacji, bezpośrednio związany z przepływem materiałów. Polega na przemieszczaniu towarów przez kolejne obszary działalności przedsiębiorstwa – od pozyskania surowców aż po dostarczenie gotowego produktu do rąk odbiorcy. Wszystkie te procesy, zebrane razem, tworzą system logistyczny, który pozwala firmie osiągnąć założony cel.

Na kompletny łańcuch dostaw powinny składać się takie podsystemy logistyczne jak:

Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie – jak przebiegają?

Przebieg procesów logistycznych w przedsiębiorstwie zawsze będzie zależał od specyfiki danej firmy i branży, w której ona działa. Ogólne założenia nie powinny jednak zanadto różnić się między sobą. Wszystkie działania muszą bowiem składać się na spójny i sprawnie zarządzany system.

Kluczowa w zarządzaniu procesami logistycznymi okaże się ich właściwa kolejność. Warto pamiętać, że wszystkie razem tworzą swego rodzaju system naczyń połączonych. Oznacza to, że wzajemnie na siebie oddziałują i ewentualne zaniedbania w jednym obszarze prawdopodobnie spowodują problemy w innym. Zanim zaczniesz dokładnie planować poszczególne działania, zadbaj więc o odpowiedni schemat procesów logistycznych.

Jakie działania obejmują procesy logistyczne?

W każdej firmie zachodzi 6 podstawowych procesów logistycznych:

 1. Transport – obejmuje wybór rodzaju transportu i usług przewozowych. Wymaga ustalenia sieci komunikacyjnych, stworzenia harmonogramu ruchu pojazdów, a także doboru odpowiedniego sprzętu. Jego stałym elementem jest również monitorowanie i optymalizacja stawek transportowych.
 2. Intralogistyka produkcji – to przede wszystkim transport związany z przepływem towarów pomiędzy wewnętrznymi magazynami, stanowiskami i gniazdami produkcyjnymi firmy.
 3. Kształtowanie struktury zapasów – proces mający na celu stworzenie polityki zarządzania surowcami, półproduktami i gotowymi towarami. Bazuje na prognozach sprzedażowych i wymaga ustalenia struktur magazynowych (ilości, lokalizacji i rozmiarów magazynów).
 4. Logistyczna obsługa klienta – polega na ustaleniu zakresu potrzeb klientów, przewidywaniu ich reakcji, a także ciągłym monitorowaniu poziomu obsługi.
 5. Magazynowanie – bardzo istotny proces logistyczny, który wymaga określenia zapotrzebowania na powierzchnię magazynową i obejmuje przyjmowanie, składowanie, kompletację oraz wydawanie towarów.
 6. Gospodarka opakowaniami – dotyczy wyboru i zarządzania opakowaniami pozwalającymi na załadunek i transport towarów.

Zasada 7R (7W)

Warto pamiętać, że wszystkie procesy logistyczne powinny być zorganizowane zgodnie z zasadą 7R (7 Right), która w języku polskim nazywana jest 7W (7 Właściwych). Chodzi o to, że w celu zrealizowania podstawowych założeń przedsiębiorstwo musi zadbać o:

 1. właściwy produkt (right product),
 2. właściwą ilość (right quantity),
 3. właściwy stan (right condition),
 4. właściwe miejsce (right place),
 5. właściwy czas (right time),
 6. właściwego klienta (right customer),
 7. właściwą cenę (right price).

Zasadę 7R wykorzystuje się czasami jako uproszczoną definicję samej logistyki. To podstawowe założenia charakteryzujące jej rolę w przepływie dóbr.

Planowanie procesów logistycznych

Planowanie procesów logistycznych powinno skutkować stworzeniem koncepcji prowadzących do osiągnięcia określonych celów. Kluczowe okażą się w tej kwestii następujące etapy:

 1. precyzyjne określenie celów,
 2. ustalenie specyfikacji problemu,
 3. identyfikacja przedsięwzięć,
 4. wybór zasobów niezbędnych do realizacji planu,
 5. określenie terminu realizacji,
 6. selekcja wykonawcy,
 7. estymacja wartości oczekiwanych wyników.

Za sprawą dokładnego planowania procesów logistycznych można znacząco zwiększyć prawdopodobieństwo wykonania ich we właściwym czasie i przy właściwych kosztach. Tworzenie takiego systemu zawsze będzie jednak wymagało pozostawienia rezerw na wypadek ewentualnych odchyleń od obranego planu. Szczególne znaczenie dla procesu planowania ma intralogistyka, podporządkowana zadaniom transportowym i cyklom związanym z wydajnością. Każda firma powinna więc dążyć do jej maksymalnego usprawnienia.

Optymalizacja procesów logistycznych

W celu optymalizacji procesów logistycznych w firmie przedsiębiorca może zdecydować się na jedno z dwóch popularnych rozwiązań. Pierwsze polega na inwestycji w zaawansowany system informatyczny, dzięki któremu organizacja ułatwi sobie efektywne planowanie poszczególnych działań w oparciu o dostępne dane. Drugie zakłada natomiast wykorzystanie usług logistycznych zewnętrznego dostawcy. Jest to metoda znacznie wygodniejsza, ponieważ przedsiębiorstwo uzyskuje w ten sposób dostęp do technologii i know-how, które w innej sytuacji mogłyby być całkowicie poza jego zasięgiem.

Outsourcing procesów logistycznych przedsiębiorstwa

Dynamiczny rozwój branży logistycznej sprawia, że na rynku pojawia się coraz więcej operatorów, świadczących swoje usługi na rzecz firm z różnych branż. Mogą oni specjalizować się w wybranych procesach, takich jak dystrybucja czy zaopatrzenie, lub koncentrować się na określonych segmentach rynku (np. e-commerce). Faktem jest, że bardzo szeroka oferta operatorów logistycznych pozwala każdemu przedsiębiorcy znaleźć usługi outsourcingowe idealnie dostosowane do jego potrzeb.

Outsourcing procesów logistycznych może przyjmować wiele różnych form, w zależności od specjalizacji operatora i charakteru działalności przedsiębiorstwa. Najczęściej dostawcy świadczą usługi z zakresu fulfillmentu, który polega na wykorzystywaniu przez firmy zasobów należących do profesjonalnych centr logistycznych. Składa się na nie nie tylko przestrzeń magazynowa, ale także zaawansowane systemy IT czy flota pojazdów. Operator całkowicie wyręcza więc przedsiębiorców w poszczególnych (bądź wszystkich) procesach logistycznych.

W ramach outsourcingu firmy mogą decydować się także na inne, nieco mniej rozbudowane usługi. Mowa między innymi o dropshippingu czy cross-dockingu. Są to rozwiązania pozwalające powierzyć część obowiązków związanych z logistyką zewnętrznym wykonawcom, co ma prowadzić do redukcji wydatków, oszczędności czasu i podniesienia jakości procesów logistycznych.

W jaki sposób systemy informatyczne wspomagają procesy logistyczne?

Systemy informatyczne w logistyce odgrywają coraz ważniejszą rolę. Nowoczesne technologie bardzo szybko się rozwijają, pozwalając na korzystanie z takich dobrodziejstw jak robotyka czy sztuczna inteligencja. Przyczyniają się one do powstawania inteligentnych maszyn i operacji, które w znaczącym stopniu usprawniają liczne procesy logistyczne.

Nowoczesne technologie wspierają swobodny przepływ informacji i skalowalność logistyki w przedsiębiorstwie. Zastępują mało efektywne rozwiązania tradycyjne i eliminują problem niedoboru personelu. Mogą też zauważalnie zredukować liczbę błędów wynikających z czynnika ludzkiego. Przyspieszają realizację zadań, ujednolicają jakość dostarczanych usług i obniżają koszty intralogistyki.

Coraz więcej przedsiębiorstw robi dobry użytek z inteligentnych systemów magazynowych. Możliwości są jednak znacznie większe. Jeśli chcesz skorzystać z innowacyjnych technologii, które wyniosą procesy logistyczne w Twojej firmie na zupełnie inny poziom, najlepiej zrobisz, decydując się na outsourcing logistyki!

6 Comments

Comments are closed.

The leader of the fulfillment industry in Poland, offering the best solutions for e-commerce.

69-100 Słubice
(Poniedziałek - Piątek)
06:00 - 15:00