Hub logistyczny – co to jest i jakie pełni funkcje?

Dynamiczny rozwój e-commerce sprawia, że w kluczowych dla importu i eksportu lokalizacjach powstają ogromne huby logistyczne. Czym są i jakie świadczą usługi? Poznaj ich zalety oraz wady i dowiedz się, co odróżnia je od zwykłych magazynów!

Hub logistyczny – co to znaczy?

Hub to olbrzymi park logistyczny, obejmujący wszystkie strategiczne dla łańcucha dostaw obiekty. W takim miejscu przeprowadza się więc całe procesy składające się na przepływ towarów – od magazynowania, po przeładunek i dystrybucję. Huby odznaczają się bardzo dużą powierzchnią (nawet ponad 1 mln km2) i położeniem w pobliżu głównych szlaków handlowych.

Jak działa hub logistyczny?

Hub logistyczny to centralny punkt w łańcuchu dostaw, integrujący różne strumienie towarów i koordynujący ich przepływ. Pozwala na ograniczenie kosztów transportu i na redukcję negatywnego wpływu biznesu na środowisko czy społeczeństwo. Świadczy zróżnicowane usługi, dzięki czemu wszystkie kluczowe dla logistyki procesy odbywają się w jednym miejscu. To zaś przekłada się na dużą oszczędność czasu i pieniędzy.

Gdzie lokalizowane są huby logistyczne?

Parki logistyczne powstają w miejscach istotnych z perspektywy transportu i dystrybucji. Najczęściej lokalizowane są więc w pobliżu węzłów komunikacyjnych, takich jak lotniska, porty morskie, stacje kolejowe czy skrzyżowania autostrad. Ważną rolę odgrywa też sąsiedztwo stref przemysłowych czy dużych miast i obszarów metropolitalnych. Ułatwia ono szybkie pozyskiwanie towarów od producentów i ich dostarczanie do odbiorców końcowych.

Hub logistyczny, centrum logistyczne i magazyn logistyczny – czym się różnią?

Na pierwszy rzut oka huby mogą kojarzyć się ze zwykłymi magazynami logistycznymi. Z punktu widzenia przedsiębiorców, pomiędzy tymi dwoma obiektami występują jednak zasadnicze różnice. Najważniejsze z nich sprowadzają się do następujących aspektów:

 • Powierzchnia – na huby składa się wiele budynków o łącznej powierzchni 1 – 2 mln km2, a nawet więcej. Magazyny prezentują się na ich tle zdecydowanie skromniej – ich rozmiary sięgają maksymalnie 100 tys. km2.
 • Zakres usług – o ile magazyny świadczą jedynie usługi polegające na przyjmowaniu, składowaniu i wydawaniu towarów, o tyle huby logistyczne realizują wszystkie procesy składające się na kompletny łańcuch dostaw. Ich funkcje omówimy szczegółowo w kolejnym akapicie.
 • Infrastruktura – magazyn logistyczny to pojedynczy budynek, a hub przypomina raczej miasteczko, obejmujące między innymi biura, parkingi, myjnie, warsztaty, a nawet hotele dla pracowników.
 • Przepustowość – huby nie tylko są w stanie obsłużyć zdecydowanie więcej towarów, ale mogą je też składować w bardziej zróżnicowanych warunkach niż standardowe magazyny. Lepiej sprawdzają się więc w przypadku wymagających produktów.
 • Liczba pracowników – huby zatrudniają więcej ludzi na bardziej zróżnicowanych stanowiskach i utrzymywane są przez ogromne korporacje, często przy wsparciu władz. Magazyny logistyczne mogą należeć do mniejszych firm, które dają pracę znacznie mniejszej liczbie ludzi.

Wiedząc już, co to jest hub logistyczny, możesz też zastanawiać się, co odróżnia go od centrum logistycznego. Warto więc zauważyć, że terminy te często używane są zamiennie. Można jednak pokusić się o wypunktowanie kilku różnic pomiędzy tymi obiektami. Będą one dotyczyły przede wszystkim zakresu działalności i roli w łańcuchu dostaw. Huby świadczą bowiem kompleksowe usługi logistyczne, łączą różne strumienie towarów i koordynują wszystkie działania w tym zakresie. Mniejsze centra mogą natomiast specjalizować się w wybranych procesach.

Hub logistyczny – funkcje i zakres świadczonych usług

Hub logistyczny świadczy różnorodne usługi, które mają na celu ułatwienie i optymalizację przepływu towarów oraz zarządzanie łańcuchem dostaw. Zaliczają się do nich między innymi:

 • Składowanie towarów – głównymi obiektami logistycznymi na terenie hubów są oczywiście magazyny o różnych profilach (np. chłodnicze, do przechowywania towarów niebezpiecznych itd.).
 • Dystrybucja – parki logistyczne mogą oferować usługi sortowania, pakowania i etykietowania towarów oraz ich przygotowania do wysyłki. Zajmują się również kompletacją zamówień i wydają je dostawcom.
 • Transport i spedycja – huby logistyczne często posiadają własne floty pojazdów lub współpracują z dostawcami. Mogą więc świadczyć usługi transportu drogowego, morskiego, lotniczego lub kolejowego. Pełnią również funkcję spedytora, organizując transport towarów na zlecenie klientów.
 • Technologie logistyczne – współczesne huby logistyczne często korzystają z zaawansowanych technologii do optymalizacji swoich operacji. Mogą oferować usługi związane z automatyzacją magazynową, systemami zarządzania magazynem (WMS), śledzeniem towarów za pomocą technologii RFID lub kodów kreskowych, analizą danych logistycznych itp.
 • Usługi dodatkowe – kompleksowy charakter hubów pozwala im też na świadczenie usług związanych między innymi z obrotem dokumentami, organizacją odpraw celnych, marketingiem, ubezpieczeniami, naprawą pojazdów, a nawet z hotelami i gastronomią.

Konkretne usługi świadczone przez hub logistyczny będą różniły się w zależności od jego położenia i od profilu prowadzącej go korporacji.

Sprawdzone usługi logistyczne dla Twojej firmy! Napisz do nas, a my przygotujemy wycenę:

Jakie są zalety i wady hubów logistycznych?

Choć huby logistyczne mają ogromny potencjał i gwarantują przedsiębiorcom liczne korzyści, nie są również pozbawione wad. Przyjrzyjmy się więc najważniejszym plusom i minusom tych obiektów.

Zalety hubów logistycznych:

 • Redukcja kosztów obsługi ładunków – dzięki koncentracji wszystkich kluczowych procesów logistycznych w jednym miejscu, można łatwo ograniczyć koszty wynikające np. z transportu.
 • Oszczędność czasu – kompleksowy charakter parków logistycznych przekłada się też na skrócenie czasu dostaw i przyspieszenie najważniejszych procesów.
 • Wysoki poziom obsługi – huby zatrudniają wykwalifikowanych specjalistów z różnych branż, których wiedza i doświadczenie gwarantują wysoką jakość usług.
 • Korzystna lokalizacja – położenie parków logistycznych ułatwia zarządzanie ostatnią milą towarów i dostosowywanie się do aktualnych trendów w logistyce.

Wady hubów logistycznych:

 • Duży ruch – na terenie hubów działa wiele różnych firm, co może prowadzić do rywalizacji w niektórych obszarach (np. w zakresie dostępnej przestrzeni czy innych zasobów).
 • Szeroki zakres działalności – choć może to być również zaleta hubów, różnice w profilach poszczególnych firm niejednokrotnie będą skutkowały konfliktami (wynikającymi np. z hałasu, uciążliwych zapachów itp.).
 • Ryzyko koncentracji – w normalnych warunkach kompleksowe usługi hubów należy uznać za zaletę, lecz w razie nieszczęśliwych wypadków (takich jak pożar, kradzież, awaria itd.) koncentracja wszystkich procesów i towarów w jednym miejscu może doprowadzić do sporych strat.

Hub logistyczny – FAQ

Znając sposób działania hubów i wiedząc, czym różnią się one od innych firm logistycznych, łatwiej będzie Ci podejmować decyzje w zakresie przepływu towarów w swoim przedsiębiorstwie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z odpowiedziami na poniższe pytania:

Hub logistyczny to ogromny park, koordynujący wszystkie procesy w zakresie łańcucha dostaw. Odznacza się wielką powierzchnią, różnorodnością usług i lokalizacją w pobliżu strategicznych węzłów transportowych.

Huby różnią się od standardowych magazynów przede wszystkim skalą działalności. Świadczą szerokie usługi z zakresu logistyki międzynarodowej, podczas gdy magazyny koncentrują się na przyjmowaniu, składowaniu i wydawaniu towarów.

Do podstawowych usług hubów logistycznych zaliczyć można magazynowanie towarów, ich kontrolowanie, dystrybucję, transport, spedycję, monitorowanie dostaw czy rozwój technologii wykorzystywanej na potrzeby przepływu towarów.

The leader of the fulfillment industry in Poland, offering the best solutions for e-commerce.

69-100 Słubice
(Poniedziałek - Piątek)
06:00 - 15:00