strefy magazynowe

Podział magazynu na strefy – strefy w magazynie i ich funkcje

Wydajność magazynu w dużej mierze zależy od tego, jak zagospodarowana jest jego przestrzeń. W celu usprawnienia pracy i redukcji kosztów dzieli się go zatem na kilka różnych stref. Z tego artykułu dowiesz się, jakie obszary magazynowe wyróżniamy i jakim procesom służy każdy z nich.

Podział magazynu na strefy – jakie są strefy w magazynie?

Podział magazynu na strefy może zależeć od indywidualnych potrzeb i preferencji konkretnego przedsiębiorstwa, ale najczęściej obejmuje 5 podstawowych obszarów:

strefy magazynowe schemat
Strefy magazynowe - schemat

1. Strefa załadunku i rozładunku

Strefa załadunku i rozładunku to miejsce, do którego dostęp mają samochody ciężarowe i inne pojazdy. Jej organizacja ma ogromny wpływ na przepustowość magazynu i unikanie wąskich gardeł. Od liczby i sposobu obsługi doków przeładunkowych zależy więc cała logistyka przedsiębiorstwa.

W strefie ramp przeładunkowych odbiera się towary dostarczane przez dostawców i wysyła się produkty przeznaczone dla klientów. Czasami strefy rozładunku i załadunku są rozdzielone. Takie rozwiązanie stosuje się przede wszystkim w dużych obiektach o sporej rotacji towaru.

Połączenie strefy załadunku i rozładunku z magazynem może być bezpośrednie lub pośrednie. Zależy to od rodzaju towaru i warunków jego przechowywania. Warto też pamiętać, że w obszarze tym często przebywają osoby spoza magazynu (np. kurierzy i kierowcy), więc strefa powinna być odpowiednio oznaczona.

2. Strefa przyjęć

Strefa przyjęć w magazynie służy takim czynnościom jak rozładunek samochodów, kontrola jakości towaru, sortowanie i rejestracja odbieranych artykułów. Wszystko to odbywa się w tak zwanym polu odkładczym, które zlokalizowane jest zazwyczaj naprzeciw ramp przeładunkowych. Powinno to być miejsce oddzielone od przestrzeni magazynowej i wolne od regałów, które mogłyby utrudniać przyjmowanie towarów i ich kontrolę.

Bardzo ważną rolę w tym obszarze magazynowym odgrywa automatyzacja. Gwarantuje ona wydajną pracę i bezpieczeństwo realizowanych procesów. Niemała w tym zasługa systemu WMS (Warehouse Management System), w którym rejestrowane są wszystkie przyjmowane towary. Oprogramowanie pozwala tak zarządzać wykonywanymi czynnościami, aby zapobiegać ewentualnym kolizjom z innymi operacjami przeprowadzanymi w magazynie.

3. Strefa składowania (strefa magazynowania)

Strefa składowania to najważniejsze miejsce w każdym magazynie. Właśnie tutaj odkłada się i porządkuje ładunki, które przeszły kontrolę jakości. Organizacja tego obszaru powinna zapewniać sprawny i wygodny dostęp do przechowywanych produktów. Służą temu zazwyczaj regały magazynowe, których różne rodzaje pozwalają optymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń.

Stosowane w strefie magazynowania urządzenia i technologie zależą od specyfiki przechowywanych ładunków (np. ich rozmiarów, wskaźników rotacji, wymaganej temperatury itp.). Na potrzeby transportu wewnętrznego wykorzystywane są między innymi wózki widłowe, suwnice oraz urządzenia dźwignicowe. Warto pamiętać także o odpowiednich systemach kodowania i etykietowania, pozwalających na łatwą identyfikację produktów.

Tę strefę magazynu często łączy się z obszarem kompletacji.

4. Strefa kompletacji

Strefa kompletacji w magazynie służy przygotowywaniu zamówień dla odbiorców. Występuje przeważnie w obiektach, które składują bardzo zróżnicowane produkty i obsługują klientów detalicznych. Rzadziej pojawia się w magazynach gromadzących duże ilości tego samego towaru.

Układ strefy kompletacji musi uwzględniać charakterystykę realizowanych zamówień, wymiary i masę ładunków, pokonywane odległości czy lokalizacje towarów. Aby usprawnić pracę w tym obszarze, pracownicy magazynu korzystają z takich systemów jak kompletacja głosowa czy terminale radiowe. Procesy przeprowadzane w tej strefie można w dużej mierze zautomatyzować.

5. Strefa wysyłek (strefa wydań)

Strefa wydań to miejsce, w którym odbywa się pakowanie i nadawanie skompletowanych zamówień. Przesyłki przekazywane są kurierom, toteż obszar ten często znajduje się w pobliżu wyjścia z magazynu. Jego lokalizacja zależy jednak od liczby wysyłek, harmonogramu prac, a nawet rozmieszczenia ramp przeładunkowych w obiekcie.

Wiele magazynów wydaje zamówienia w tej samej przestrzeni, w której przyjmuje ładunki od dostawców. Operacje te wykonuje się więc na zmianę, zgodnie z ustalonymi porami. Rozdzielenie stref rozładunku i wysyłki to rozwiązanie charakterystyczne dla obiektów o wysokim wskaźniku przepływów. Dzięki temu możliwe jest usprawnienie kluczowych procesów logistycznych i unikanie zakłóceń pracy całego magazynu.

Dodatkowe strefy w magazynie

Oprócz pięciu podstawowych stref, w niektórych magazynach występują również takie obszary jak:

 • Strefa buforowa – przestrzeń do tymczasowego składowania towaru na potrzeby kolejnych procesów. Często znaleźć ją można w obiektach o wysokim tempie pracy, gdzie ułatwia dostarczanie określonych produktów w odpowiednim momencie i zapobiega przestojom prowadzącym do opóźnień.
 • Strefa zwrotów – miejsce, do którego trafiają produkty odsyłane przez klientów. Pracownicy przeprowadzają tu kontrolę jakości i decydują, czy zwrócone towary można przyjąć z powrotem do magazynu.
 • Strefa usługowa – obszar, który nie ma bezpośredniego związku z logistyką, ale jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania magazynu. Obejmuje między innymi biura, toalety czy punkty obsługi klienta.

Jakie znaczenie ma podział magazynu na strefy?

Właściwy układ magazynu to gwarancja efektywnej pracy i stosunkowo niskich kosztów działalności. Dzieląc obiekt na sprawnie funkcjonujące strefy, przedsiębiorca zapewnia sobie:

 • łatwy dostęp do wszystkich składowanych towarów,
 • wysoki wskaźnik rotacji towarów,
 • optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni,
 • elastyczność składowania produktów,
 • bezpieczeństwo i komfort pracowników,
 • ograniczenie konieczności przeładowywania towarów,
 • proste kontrole ilościowe magazynowanych produktów,
 • skrócenie tras w ramach transportu wewnętrznego.

Optymalizacja stref magazynu w branży e-commerce

Odpowiedni podział stref w magazynie okaże się szczególnie istotny w branży e-commerce. Cechuje się ona dużą konkurencją i bardzo świadomymi konsumentami. Oznacza to, że w realizacji zamówień liczy się każdy detal. Dobrze zorganizowana przestrzeń magazynowa pozwala przyspieszyć kluczowe procesy logistyczne, zredukować koszty, a pośrednio – zbudować przewagę na rynku.

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność e-commerce powinien więc dobrze zastanowić się nad schematem stref magazynowych. Ich organizacja może okazać się sporym wyzwaniem, dlatego w niektórych sytuacjach warto rozważyć współpracę z centrum logistycznym. Tacy operatorzy dysponują wszelkimi niezbędnymi udogodnieniami i przykładają ogromną wagę do odpowiedniego zagospodarowania przestrzeni magazynowej. Korzystanie z ich usług często będzie więc rozwiązaniem bardziej opłacalnym i satysfakcjonującym niż optymalizacja poszczególnych stref na własną rękę.

MAGAZYNUJEMY DLA E-COMMERCE

SPRAWDŹ NAS!

2 Comments

Comments are closed.

The leader of the fulfillment industry in Poland, offering the best solutions for e-commerce.

69-100 Słubice
(Poniedziałek - Piątek)
06:00 - 15:00