nowoczesny magazyn

Nowoczesny magazyn – jak wygląda i jak działa? Jakie rozwiązania magazynowe są w nim stosowane?

W obliczu dynamicznego rozwoju rynku e-commerce i gwałtownej transformacji w obszarze logistyki, w magazynach wdraża się coraz to nowsze i doskonalsze rozwiązania. Umożliwiają one przede wszystkim daleko idącą automatyzację pracy, która przekłada się na zwiększenie wydajności i optymalizację wydatków. Chcesz dowiedzieć się, jak wygląda nowoczesny magazyn i jakie technologie znajdują w nim zastosowanie? Zapoznaj się z naszym artykułem!

Jaką rolę odgrywa magazyn w branży logistycznej?

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że magazyn odgrywa kluczową rolę w organizacji łańcucha dostaw. Odpowiednio wyposażona jednostka funkcjonalno-organizacyjna pozwala na składowanie dóbr materialnych – zarówno półfabrykatów, jak i gotowych wyrobów – i zarządzanie nimi. Są to procesy absolutnie niezbędne dla zachowania ciągłości produkcji i sprzedaży.

Właściwa organizacja magazynu to podstawa sukcesu w branży e-commerce. Przestrzeń ta służy między innymi takim celom jak:

 • przyjmowanie dostaw,
 • efektywne zarządzanie zapasami,
 • szacowanie zapotrzebowania,
 • kontrole ilościowe i jakościowe towaru,
 • organizacja transportu,
 • konfekcjonowanie towaru i kompletacja przesyłek,
 • realizacja zamówień i obsługa płatności.

Od przebiegu powyższych procesów logistycznych zależy wydajność magazynu, a zarazem rentowność sprzedaży internetowej. Nic więc dziwnego, że w branży magazynowej wykorzystuje się coraz więcej innowacyjnych technologii, mających usprawnić te czynności.

Nowoczesny magazyn – jak wygląda jego wyposażenie i automatyzacja?

Nowoczesne magazyny pełnią dokładnie te same funkcje co tradycyjne jednostki. Różni się natomiast sposób i czas realizacji poszczególnych procesów logistycznych. W celu organizacji elastycznych i efektywnych łańcuchów dostaw, powierzchnie magazynowe wzbogaca się o takie technologie jak:

1.   Zautomatyzowane systemy kompletacji

W nowoczesnych magazynach zastosowanie znajdują różnorodne narzędzia automatyzujące proces kompletacji zamówień. Pozwalają one na jego przyspieszenie i wyeliminowanie błędów. Do najczęściej wykorzystywanych technologii należą:

 • Pick-to-Light (P2L) – to technologia wykorzystująca świetlne wskaźniki, które pomagają pracownikom magazynu w procesie kompletacji. Każda lokalizacja przechowywania towarów jest wyposażona w moduł świetlny i etykietę informacyjną. System przekazuje magazynierowi informacje o produktach, wskazując odpowiednie miejsce poprzez podświetlanie modułów. Pracownik kieruje się do tej lokalizacji, zbiera towar i potwierdza kompletację, co zwiększa efektywność i dokładność procesu.
 • Pick by Voice (PbV) – to rozwiązanie oparte na komunikacji głosowej między człowiekiem a systemem zarządzania magazynem. Pracownik nosi zestaw słuchawkowy i mikrofon, który umożliwia mu odbieranie instrukcji wokalnych oraz potwierdzanie kompletacji poprzez mówienie. System dostarcza człowiekowi informacje dotyczące produktów do skompletowania, a on odpowiada głosem, potwierdzając pobranie lub umieszczenie towaru w odpowiednim miejscu.
 • Kompletacja zamówień zrobotyzowanych – to proces wykorzystujący roboty lub automatykę do kompletowania zamówień. Maszyny mogą być programowane do poruszania się po magazynie, pobierania produktów z odpowiednich lokalizacji i umieszczania ich w koszach bądź pojemnikach. System zarządzania koordynuje działanie robotów, monitoruje postęp pracy i zapewnia właściwe ukierunkowanie. Ta technologia jest szczególnie przydatna w największych magazynach, gdzie duża ilość towarów musi być szybko i precyzyjnie skompletowana.

2.   WMS – oprogramowanie do zarządzania magazynem

Każdy nowoczesny magazyn e-commerce wyposażony jest w Warehouse Management System, czyli oprogramowanie pozwalające wygodnie zarządzać całą przestrzenią. To kompleksowa platforma gromadząca wszystkie istotne dane dotyczące asortymentu. Umożliwia sprawne zarządzanie zapasami, optymalizację przechowywania i monitorowanie ruchu towarów. Podlega też integracji z innymi systemami, takimi jak ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa).

3.   Pojazdy autonomiczne

Automatyczne pojazdy to roboty wykorzystywane na potrzeby infrastruktury logistycznej. Usprawniają transport materiałów wewnątrz fabryk, magazynów i centrów dystrybucyjnych. Mogą działać w dwóch różnych technologiach:

 • AGV (Automated Guided Vehicles) – to automatyczne pojazdy zaprogramowane do przemieszczania się po określonym obszarze zgodnie z ustaloną trasą lub ścieżką. Są wyposażone w różnego rodzaju czujniki i systemy nawigacyjne, które pozwalają im unikać przeszkód oraz precyzyjnie poruszać się po fabrykach czy magazynach. AGV często wykorzystuje się do transportu materiałów na krótkie odległości, a ich działanie jest całkowicie zależne od oznakowanej trasy lub innych systemów nawigacyjnych (np. magnesów).
 • AMR (Autonomous Mobile Robots) – to autonomiczne roboty mobilne, które posiadają zdolność do samodzielnego planowania tras i omijania przeszkód w czasie rzeczywistym. AMR wykorzystują różnorodne technologie nawigacyjne, takie jak kamery, skanery laserowe czy lidary, aby analizować otoczenie i podejmować decyzje w celu bezpiecznego i efektywnego przemieszczania się. W przeciwieństwie do AGV, AMR są bardziej elastyczne i zdolne do adaptacji, co czyni je atrakcyjnym rozwiązaniem w zmiennych i dynamicznych środowiskach produkcyjnych czy logistycznych.

4.   IoT – Internet Rzeczy

Internet Rzeczy to cyfrowa sieć połączonych ze sobą urządzeń elektronicznych. Koncepcja ta wykorzystywana jest dziś w wielu różnych dziedzinach – także w branży magazynowej. Umożliwia bardziej efektywne zarządzanie procesami logistycznymi między innymi poprzez:

 • czujniki monitorujące poziom zapasów,
 • etykiety RFID i inne technologie śledzenia ruchu towarów,
 • urządzenia kontrolujące temperaturę i wilgotność powietrza w magazynie,
 • systemy zarządzania energią (oświetleniem, wentylacją itp.),
 • czujniki przewidujące awarie i monitorujące bezpieczeństwo,
 • połączenie IoT z technologią AR (rozszerzona rzeczywistość).

Wprowadzenie IoT do magazynów przyczynia się więc do zwiększenia efektywności, poprawy jakości zarządzania i lepszej kontroli procesów logistycznych, co w konsekwencji prowadzi do redukcji kosztów oraz lepszej obsługi klienta.

5.   Zautomatyzowane systemy przechowywania

Systemy zautomatyzowanego przechowywania są zaawansowanymi rozwiązaniami stosowanymi w magazynach, usprawniającymi procesy składowania, pobierania i zarządzania towarami:

 • AS (Automated Storage) – to system, w którym towary są przechowywane w modułach (np. regałach) i pobierane za pomocą automatycznych urządzeń, takich jak wózki poruszające się wzdłuż regałów.
 • RS (Robotic Storage) – to zaawansowane rozwiązanie, w którym za przechowywanie i pobieranie produktów odpowiedzialne są roboty mobilne. Wykorzystują one sensory i nawigację, aby poruszać się po magazynie i obsługiwać towary.

W jaki sposób systemy informatyczne pomagają w zarządzaniu nowoczesnymi magazynami?

Systemy informatyczne do zarządzania magazynami (WMS) pozwalają na zautomatyzowanie większości procesów logistycznych. Przedsiębiorstwo zyskuje na tym cenny czas, oszczędza zasoby i narażone jest na mniejszą liczbę błędów powodowanych przez czynnik ludzki. Usprawnieniu podlegają między innymi takie aspekty organizacji magazynu jak:

 • bieżąca kontrola stanów magazynowych – kontrola przepływu towarów, optymalne wykorzystanie przestrzeni, zapobieganie opóźnieniom, automatyczna inwentaryzacja i uzupełnianie zapasów,
 • koordynacja pracy magazynierów – automatyczne podpowiedzi, cykliczne oceny efektywności, weryfikacja stanów magazynowych pod kątem kradzieży,
 • generowanie raportów – automatyczne gromadzenie danych i ich interpretowanie w celu wprowadzania niezbędnych udoskonaleń,
 • ograniczenie biurokracji – usprawnienie przepływu dokumentów, uwolnienie zasobów ludzkich, redukcja kosztów i zwiększenie wydajności pracy.

Obsługa i funkcjonowanie nowoczesnego magazynu – jakie znaczenie ma wykwalifikowany personel?

Rosnące znaczenie nowoczesnych technologii nie oznacza wcale, że magazyny nie będą już potrzebowały personelu ludzkiego. Człowiek nie zniknie z tej przestrzeni, choć charakter jego obowiązków na pewno ulegnie zmianie. Zamiast wykonywać wszystkie czynności ręcznie, pracownik będzie raczej nadzorował pracę maszyn – poprzez ich programowanie i monitorowanie. To od jego kompetencji i przeszkolenia zależy, czy poszczególne narzędzia będą wykorzystywane w sposób prawidłowy.

Nowoczesne rozwiązania magazynowe – jak ważne są w branży e-commerce?

Nie ulega wątpliwości, że magazyny e-commerce objęte zostaną transformacją technologiczną i organizacyjną. Proces ten już się rozpoczął i zgodnie z założeniami Przemysłu 4.0 przyjął postać unifikacji świata rzeczywistego maszyn i robotów ze światem cyfrowym Internetu i technologii.

Należy się więc spodziewać, że znaczenie innowacji w nowoczesnych magazynach będzie cały czas rosło. Wiedzą o tym właściciele sklepów internetowych, którzy korzystają już z usług profesjonalnych centrów logistycznych. W ramach abonamentów otrzymują oni dostęp nie tylko do elastycznych cenników i wykwalifikowanego personelu, ale też do najnowszych osiągnięć technologicznych w zakresie infrastruktury magazynowej.

The leader of the fulfillment industry in Poland, offering the best solutions for e-commerce.

69-100 Słubice
(Poniedziałek - Piątek)
06:00 - 15:00