Logistyka międzynarodowa – szanse i zagrożenia dla e-commerce

W erze globalizacji i dynamicznego rozwoju handlu logistyka międzynarodowa odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu płynnego przepływu towarów, usług i informacji pomiędzy różnymi rynkami. W niniejszym artykule zastanowimy się nad znaczeniem tego obszaru dla branży e-commerce i opiszemy zarówno płynące z niego korzyści, jak i związane z nim wyzwania.

Co to jest logistyka międzynarodowa?

Zgodnie z definicją logistyka międzynarodowa to dziedzina zarządzania, która zajmuje się planowaniem, koordynacją i kontrolą przepływu towarów, usług i informacji między różnymi krajami. Dotyczy wszystkich działań związanych z transportem, magazynowaniem, obsługą celno-podatkową, a także zarządzaniem łańcuchem dostaw na arenie międzynarodowej.

Głównym celem logistyki międzynarodowej jest zapewnienie efektywnego i płynnego przepływu towarów przez różne granice i strefy celne, przy jednoczesnej redukcji kosztów i czasu realizacji. W porównaniu do logistyki krajowej, obszar ten odznacza się większym zapotrzebowaniem na zróżnicowane środki transportu (nie tylko pojazdy ciężarowe, ale także statki i samoloty) i na wydajne instalacje przeładunkowe.

Rola i zadania logistyki międzynarodowej w branży e-commerce

Logistyka międzynarodowa ma przede wszystkim usprawniać procesy składające się na globalny łańcuch dostaw. Dzieje się to między innymi za sprawą wzrostu konkurencyjności: zarówno sprzedawcy, jak i sami producenci mają do wyboru wielu dostawców, dzięki czemu nie muszą ograniczać się do potencjalnie niekorzystnych ofert na rodzimych rynkach. To z kolei skutkuje większą różnorodnością trafiających do obrotu produktów, a pośrednio poprawą ich jakości. Tylko najlepsze z nich znajdą bowiem zainteresowanie wśród klientów końcowych.

Logistyka międzynarodowa umożliwia prowadzenie działalności cross-border e-commerce i ułatwia obsługę sklepu internetowego na rodzimym rynku. Warto też zauważyć, że przyczynia się do ujednolicania przepisów i regulacji dotyczących magazynowania oraz transportu towarów pomiędzy różnymi krajami.

Jakie procesy obejmuje logistyka międzynarodowa? – 8 głównych komponentów logistyki międzynarodowej

Swoim zasięgiem logistyka międzynarodowa obejmuje wiele różnych procesów. Do jej kluczowych komponentów należą:

 1. Zarządzanie zamówieniami – dotyczy przepływu danych, które informują sprzedawców i ich dostawców o ilości oraz rodzaju zamawianego towaru.
 2. Kompletowanie i pakowanie – proces ten jest szczególnie istotny ze względu na bezpieczeństwo transportowanych produktów, które mogą być przewożone na przykład przez różne strefy klimatyczne.
 3. Transport międzynarodowy – obejmuje różne środki transportu, takie jak samoloty, statki, pociągi i ciężarówki, które są wykorzystywane do przemieszczania towarów pomiędzy krajami.
 4. Magazynowanie i dystrybucja – dotyczy przechowywania towarów w odpowiednich magazynach i optymalnego zarządzania nimi w celu szybkiego i skutecznego dostarczenia ich do ostatecznego miejsca przeznaczenia.
 5. Obsługa klienta – składają się na nią takie aspekty jak sprawna komunikacja, personalizacja oferty, monitorowanie przesyłek czy obsługa zwrotów i reklamacji.
 6. Zarządzanie łańcuchem dostaw – polega na skoordynowaniu wszystkich procesów logistycznych, od zakupu surowców, przez produkcję, dystrybucję, aż po dostawę gotowych produktów do klientów.
 7. Obsługa celno-podatkowa – obejmuje wszystkie formalności i procedury celne związane z importem i eksportem towarów, włączając w to przygotowanie dokumentacji celnej oraz regulowanie wszelkich wymaganych opłat i podatków.
 8. Zarządzanie ryzykiem – logistyka międzynarodowa uwzględnia również czynniki ryzyka, takie jak zmienne warunki polityczne, regulacje handlowe, kwestie walutowe i inne elementy, które mogą decydować o przepływie towarów na arenie międzynarodowej.

Zalety logistyki międzynarodowej w branży e-commerce

Logistyka międzynarodowa oferuje wiele zalet zarówno właścicielom sklepów internetowych, jak i gospodarce jako całości. Do najważniejszych korzyści zaliczyć można:

 • Globalny zasięg rynku – logistyka międzynarodowa umożliwia przedsiębiorstwom ekspansję zagraniczną. Mogą one eksportować swoje produkty do innych krajów, docierać do szerszego grona klientów i wykorzystywać globalny potencjał biznesowy.
 • Skrócenie czasu transportu towarów – dzięki zacieśnianiu współpracy między różnymi krajami i upraszczaniu formalności, przesyłki mogą docierać na miejsce przeznaczenia zdecydowanie szybciej.
 • Zwiększenie konkurencyjności – firmy e-commerce mogą obniżyć koszty produkcji i transportu, co przekłada się na konkurencyjne ceny produktów.
 • Dostęp do surowców i zasobów – logistyka międzynarodowa pozwala przedsiębiorcom korzystać ze środków niedostępnych na ich rodzimych rynkach.
 • Dywersyfikacja ryzyka – rozproszenie działalności na różne rynki i kraje pomaga zminimalizować ryzyko związane z uwarunkowaniami lokalnymi. W przypadku, gdy jeden rynek doświadcza trudności, przedsiębiorstwo może nadal działać w innych krajach.
 • Wzrost gospodarczy – rozwój logistyki międzynarodowej przyczynia się do tworzenia miejsc pracy i generowania większych możliwości handlowych, co korzystnie wpływa na globalną gospodarkę.

Wyzwania dla sklepów internetowych związane z logistyką międzynarodową

Sklepy internetowe, które decydują się na ekspansję międzynarodową, muszą stawić czoła różnorodnym wyzwaniom logistycznym. Jednym z potencjalnych problemów jest sama organizacja dostaw. Dostarczanie produktów do klientów poza granicami kraju może być trudniejsze niż w przypadku lokalnych przesyłek. Aby skonfigurować efektywną sieć logistyczną, która umożliwi szybkie i niezawodne dostawy na całym świecie, sklepy internetowe muszą więc w pierwszej kolejności znaleźć wiarygodnych partnerów biznesowych.

Kolejnym wyzwaniem dla właścicieli sklepów internetowych jest zrozumienie i przestrzeganie skomplikowanych procedur celnych. Każdy kraj ma swoje przepisy i wymagania dokumentacyjne, które trzeba spełniać przy importowaniu i eksportowaniu towarów. Właściciele e-commerce’ów muszą być więc dobrze poinformowani na ich temat i działać zgodnie z nimi, aby uniknąć opóźnień i problemów związanych z przesyłkami.

Co więcej, sklepy internetowe muszą zmierzyć się z różnicami kulturowymi i językowymi. Komunikacja z klientami zagranicznymi może wymagać tłumaczeń i dostosowania się do lokalnych preferencji i zwyczajów. Warto zwracać również uwagę na obchodzone w danych regionach święta i tradycje, ponieważ może się to okazać istotne dla satysfakcji klientów.

Jeszcze inne wyzwanie dla sklepów internetowych stanowi kwestia kosztów. Dostarczenie towarów za granicę może wiązać się z dodatkowymi wydatkami, takimi jak opłaty celne, podatki importowe i koszty transportu międzynarodowego. Przedsiębiorcy muszą dokładnie je oszacować i uwzględnić w swoich strategiach cenowych, aby utrzymać konkurencyjność na rynku.

Na koniec warto zauważyć, że sklepy internetowe muszą zadbać też o śledzenie i monitorowanie przesyłek na całym etapie międzynarodowej dostawy. Klienci oczekują informacji na temat lokalizacji i statusu swoich zamówień, a sprzedawcy powinni dostarczać im te dane w sposób przejrzysty i aktualny. Wymaga to oczywiście odpowiednich narzędzi i systemów do śledzenia przesyłek oraz skutecznego zarządzania logistyką.

Logistyka międzynarodowa — podsumowanie

W Polsce coraz więcej firm e-commerce korzysta z potencjału logistyki międzynarodowej, która umożliwia im szybki rozwój i skalowanie przychodów. Stawiają przede wszystkim na eurologistykę, polegającą na tworzeniu ponadnarodowych systemów pomiędzy państwami w Europie. Dzięki niej przedsiębiorcy zyskują między innymi dostęp do innowacyjnych technologii, nowoczesnych centr logistycznych na terenie UE oraz zunifikowanych i przejrzystych regulacji prawnych.

Jeśli Ty także chcesz wejść ze swoim sklepem internetowym na rynki zagraniczne, podejmij współpracę z operatorem świadczącym usługi z zakresu logistyki międzynarodowej!

Co nas wyróżnia?

Główny magazyn położony jest w Słubicach (5 km od granicy polsko-niemieckiej), zapewniając obsługę przez przewoźników z Polski i Niemiec jako lokalnych klientów. Oznacza to dostawę na terenie tych krajów w średnim czasie do 24h od przekazania paczki do przewoźnika oraz atrakcyjne ceny dla naszych klientów.

Integracja naszego systemu OMS z przewoźnikami oraz systemem do zarządzania gospodarką magazynową pozwala na uzyskanie: statusu realizacji zamówienia, numeru śledzenia czy towarów znajdujących się w zamówieniu. W przypadku sprzedaży na platformach terminowe przekazanie numeru śledzenia przesyłki czy statusu realizacji jest głównym wyznacznikiem Twojego statusu jako sprzedawcy oraz zadowolenia klienta.

 

Dzięki wieloletniej współpracy z przewoźnikami oraz naszemu położeniu oferujemy jedne z najkorzystniejszych stawek za wysyłkę na terenie Polski, Niemiec oraz Europy. Realizujemy również wysyłkę na terenie całego świata, również w przypadku rzadko obieranych przez sprzedawców kierunków. Biznesy korzystające z naszych usług mogą przyciągnąć klienta nie tylko szybkim czasem realizacji, ale również kosztem wysyłki – co jest obecnie stawiane na równi z czasem dostawy do odbiorcy końcowego.

 

99,996% bezbłędnie zrealizowanych zamówień – taki wynik określa naszą jakość oraz Twoje bezpieczeństwo.

Nasz system pozwala na realizowanie zamówień za pomocą bezpiecznej integracji, zapewnia stały dostęp do stanów magazynowych, kontrolę każdego etapu realizacji zamówienia czy przyjęcia towaru.

Magazyny posiadają zabezpieczenia zapobiegające przed kradzieżą oraz systemy bezpieczeństwa zabezpieczające przechowywane w nim towary (np. system gaśniczy).

Pierwsze 30 dni magazynowania dla każdej z dostaw jest darmowe.

Co to oznacza?

Wysyłasz do nas 100 sztuk towaru i w przeciągu 30 dni wysyłasz 100 sztuk do swoich klientów nie płacąc nic za magazyn. Proste i korzystne, prawda?

3 Comments

Comments are closed.

The leader of the fulfillment industry in Poland, offering the best solutions for e-commerce.

69-100 Słubice
(Poniedziałek - Piątek)
06:00 - 15:00