gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa – co to jest i jak nią zarządzać?

Przedsiębiorstwa, które prowadzą magazyny, muszą dokładać wszelkich starań, aby efektywnie zarządzać tą przestrzenią i odbywającymi się w niej procesami. Gospodarka magazynowa staje się więc jednym z najważniejszych obszarów ich działalności. Jakie elementy się do niej zaliczają i jak można je zoptymalizować? Na te i inne pytania odpowiemy w poniższym artykule.

Gospodarka magazynowa – co to jest?

Gospodarka magazynowa to wszystko, co składa się na fizyczny magazyn i działania podejmowane w jego obrębie. Wśród najważniejszych jej elementów można więc wymienić powierzchnię magazynową i jej organizację, dostępną infrastrukturę, zatrudniany personel czy obowiązujące zasady.

Gospodarka magazynowa – definicja

Gospodarkę magazynową można zdefiniować jako ogół czynności, procesów i reguł stosowanych na potrzeby efektywnego funkcjonowania magazynu w organizacji. Jej składowe obejmują:

 • fizyczną przestrzeń magazynową,
 • procesy magazynowe,
 • zarządzanie stanami magazynowymi i zamówieniami,
 • infrastrukturę magazynową,
 • kadrę pracowników magazynu.

Jakie procesy logistyczne wchodzą w skład gospodarki magazynowej?

Efektywna gospodarka magazynowa ma służyć realizacji określonych procesów logistycznych. Wszystko – od fizycznej przestrzeni, przez jej wyposażenie, aż po organizację pracy – powinno gwarantować ciągłość i wydajność łańcucha dostaw w przedsiębiorstwie. Kluczowe procesy wchodzące w skład gospodarki magazynowej obejmują:

 1. Przyjmowanie zamówień – wprowadzanie do systemu otrzymywanych zamówień i zarządzanie nimi.
 2. Odbiór dostaw – przyjmowanie ładunków, mające na celu zgodne z prognozami uzupełnianie stanów magazynowych.
 3. Magazynowanie towarów – rozładunek i rozmieszczanie produktów w magazynie, zgodnie z przyjętym systemem organizacji przestrzeni.
 4. Kontrolę stanów magazynowych – prowadzenie ewidencji towarów i monitorowanie ilości zapasów.
 5. Kompletację zamówień – selekcjonowanie towarów i ich pakowanie na potrzeby realizacji zamówień.
 6. Wysyłkę zamówień – zabezpieczanie ładunków i nadawanie przesyłek do klientów.

W sprawnym zarządzaniu logistyką magazynową pomagają takie elementy jak infrastruktura, personel i regulacje. Na pierwszy z nich składają się przede wszystkim drogi transportowe, regały, wózki, maszyny przeładunkowe oraz systemy informatyczne, a więc wszelkie materialne i cyfrowe zasoby magazynowe. Drugi to oczywiście zatrudniana kadra, a więc zarówno pracownicy fizyczni, jak i ich przełożeni. Elementem gospodarki magazynowej są również wykonywane przez nich prace – zaopatrzenie przestrzeni, kontrola towaru czy realizacja zamówień.

Ostatnią składową gospodarki magazynowej stanowią regulacje mające na celu sprawne zarządzanie procesami i ich nieustanną optymalizację. To od nich zależy sposób organizacji pracy, wprowadzania nowych technologii czy optymalizowania ponoszonych kosztów. W obszarze tym nieocenioną pomocą okażą się nowoczesne systemy IT, o których dowiesz się więcej z dalszej części naszego artykułu.

Zarządzanie gospodarką magazynową – jak zadbać o jej efektywność?

Do efektywnego zarządzania magazynem konieczne okażą się takie działania jak:

 • zdefiniowanie celów, jakim gospodarka magazynowa ma służyć w danym przedsiębiorstwie,
 • ciągłe monitorowanie efektywności gospodarki magazynowej przy użyciu określonych wskaźników,
 • szkolenia mające na celu rozwój kompetencji kadry zarządzającej magazynem,
 • zapewnianie dostępu do niezbędnych zasobów finansowych, technologicznych i organizacyjnych.

We wszystkich tych obszarach nieocenionym udogodnieniem okaże się kompleksowy system WMS (Warehouse Management System), czyli oprogramowanie do zarządzania magazynem. Umożliwia ono automatyzację części procesów, a tym samym zwiększenie ich efektywności. Jego wdrożenie przyczynia się też do redukcji liczby popełnianych błędów, wynikających z czynnika ludzkiego.

Efektywne zarządzanie logistyką magazynową powinno prowadzić również do oszczędności czasu i pieniędzy. Dobry system WMS gwarantuje zaś przyspieszenie realizacji zamówień oraz optymalizację ponoszonych kosztów. W pozytywny sposób wpływa to na poziom satysfakcji klientów i rozwój firmy na rynku.

Warto wspomnieć również o poprawie kontroli nad zapasami. Dzięki systemowi WMS przedsiębiorstwo może monitorować towary w czasie rzeczywistym, unikając zbędnych nadwyżek magazynowych oraz braków. Oprogramowanie zapewnia mu też dostęp do wartościowych danych analitycznych, pozwalających na wprowadzanie ciągłych usprawnień.

Szukając odpowiedzi na pytanie, jak zadbać o efektywność gospodarki magazynowej, zwróć więc szczególną uwagę na dobry system WMS.

Jakie systemy informatyczne wspomagają efektywne zarządzanie gospodarką magazynową?

Wiesz już, że w celu optymalizacji procesów magazynowych w firmie, należy wyposażyć ją w funkcjonalny system WMS. Rozglądając się za niezawodnym oprogramowaniem, warto zainteresować się takimi jego funkcjami jak na przykład:

 • Śledzenie produktów – wskazywanie lokalizacji wszystkich magazynowanych towarów w czasie rzeczywistym.
 • Zarządzanie personelem – nadzorowanie czasu pracy i jej wydajności, a także delegowanie zadań.
 • Automatyzacja procesów logistycznych – prawdopodobnie jedna z najważniejszych funkcji, pozwalająca na przenoszenie pracy z ludzi na maszyny.
 • Optymalizacja zagospodarowania przestrzeni magazynowej – rozmieszczanie towarów w magazynie z uwzględnieniem ich specyfiki, rozmiarów i rotacji.
 • Integracje z innymi systemami IT – usprawnienie przepływu informacji dzięki połączeniu oprogramowania WMS z systemem ERP czy e-commerce.
 • Zarządzanie stanami magazynowymi – prognozowanie zapotrzebowania i monitorowanie stanu zapasów.
 • Zarządzanie zwrotami – funkcja polegająca na obsłudze produktów odsyłanych przez klientów.
 • Analizy i raportowanie – możliwość wyciągania cennych wniosków, pozwalających na ciągły rozwój przedsiębiorstwa.

Kierując się powyższymi udogodnieniami, na pewno wybierzesz odpowiedni system WMS dla swojego przedsiębiorstwa. Pozwoli Ci on bezbłędnie zorganizować obszar magazynowy i wykorzystać pełen jego potencjał w celu dynamicznego rozwoju firmy!

Gospodarka magazynowa – FAQ

Gospodarka magazynowa to ogół czynności, procesów i reguł stosowanych w celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania magazynu w firmie.

Nadrzędny cel gospodarki magazynowej polega na organizacji kluczowych procesów logistycznych i zapewnieniu wydajności łańcucha dostaw w przedsiębiorstwie.

Najprostszym sposobem na poprawę efektywności gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie jest wdrożenie kompleksowego systemu WMS, pozwalającego na automatyzację pracy i optymalizację procesów logistycznych.

The leader of the fulfillment industry in Poland, offering the best solutions for e-commerce.

69-100 Słubice
(Poniedziałek - Piątek)
06:00 - 15:00