koszty magazynowania

Koszty magazynowania – co się na nie składa i jak je obliczyć?

W obliczu wielu kryzysów związanych z zaburzeniem łańcucha dostaw sprzedawcy muszą być przygotowani do zabezpieczenia stanów magazynowych oraz płynności dostaw. Wydłużenie czasu realizacji zamówienia u producenta może przekładać się na dostępność w Twoim sklepie oraz sprzedaż, co oczywiście będzie powodowało wahania w sferze finansowej. Posiadanie zabezpieczenia w postaci rezerwy towarów jest w dzisiejszych niepewnych czasach odpowiednią formą przygotowania na wiele nieprzewidywalnych zdarzeń.

 

Koszty logistyki

Koszty logistyki to bardzo ważna składowa w wyliczeniu opłacalności przedsięwzięcia jakim będzie prowadzenie operacji dla danego produktu oraz sposób jego obsługi. Nakład pieniężny  możemy podzielić na przekroje strukturalne oraz ich powiązania.

 

PRZEKRÓJ RODZAJOWY KOSZTÓW:

1. Koszty materialne:

 • amortyzacja,
 • zużycie materiałów, paliw i energii,
 • usługi obce materialne.

2. Koszty niematerialne:

 • koszt pracy,
 • koszt zaangażowania kapitału obcego,
 • usługi niematerialne,
 • wydatki pieniężne z tytułu podatków i opłat.

3. Pozostałe koszty bezpośrednio kształtujące wyniki przedsiębiorstwa.

PRZEKRÓJ WEDŁUG FAZ PRZEPŁYWU I MIEJSC POWSTAWANIA KOSZTÓW:

1. Koszty fazy zaopatrzenia:

 • działu zaopatrzenia,
 • wydziału magazynów,
 • wydziału transportu.

2. Koszty fazy produkcji:

 • działu sterowania produkcją,
 • wydziału transportu wewnętrznego.

3. Koszty fazy dystrybucji:

 • dział zbytu,
 • wydziału transportu i spedycji,
 • wydziału magazynów.

PRZEKRÓJ WEDŁUG PODSTAWOWYCH KOMPLEKSÓW LOGISTYKI

1. Koszty przepływu fizycznego.
2. Koszty zapasów.
3. Koszty procesów informacyjnych.

Koszty magazynowania - co się na nie składa?

Wysokość kwoty, jaką należy zapłacić za magazynowanie jednej sztuki towaru jest uzależniona od wielu składowych, które przekładają się na końcową cenę. Ilość składowych jest duża i odnosi się nie tylko bezpośrednio do jednego towaru, ale do całości obiektu jakim będzie magazyn. 

1. Powierzchnia magazynowa

Wielkość zajmowanej przestrzeni w magazynie będzie uzależniona od Twoich towarów oraz operacji jakie potrzebujesz w stosunku do nich wykonać. W przypadku gabarytowych towarów potrzebujesz nie tylko więcej miejsca na przechowywanie (np. palet), ale również w strefie przeznaczonej do przyjęcia towaru czy pakowania do w celu wysyłki. To wszystko przekładać się będzie na kwotę, jaką musisz zapłacić za wynajem powierzchni na magazynie lub za budowę własnego magazynu.

2. Wyposażenie magazynu oraz naprawa i konserwacja urządzeń

Własny magazyn to nie tylko budynek – w tej formie kryją się również urządzenia i elementy potrzebne do realizacji operacji. Od bram potrzebnych do wydania/przyjęcia dostaw do drukarek, skanerów i komputerów. Te elementy zgodnie z dedykowanymi przepisami powinny podlegać przeglądom oraz konserwacji. W przypadku awarii konieczna jest również naprawa. Kupno sprzętu jest pierwszym kosztem, a kolejnym cyklicznym jego utrzymanie.

3. Usługi magazynowe i personel

W tym punkcie poza magazynowaniem wyceniane mogą być również operacje magazynowe tzn. załadunek i rozładunek, kontrola jakości, komplementacja czy konfekcjonowanie.

Koszty związane z personelem zawierają: wynagrodzenia pracowników, szkolenia, pozwolenia, ubezpieczenia, wyposażenie oraz dodatkowe świadczenia na jego rzecz.

4. Obsługa systemów informatycznych

Oprogramowanie przeznaczone do zarządzania magazynem (WMS) oraz zamówieniami (OMS) to podstawa w logistyce magazynowej. Dodatkowo do kosztów informatycznych dojdzie konfiguracja sprzętu (w przypadku braku własnego IT), licencje oprogramowania czy programowanie spersonalizowanych funkcji przez zewnętrznego dostawcę rozwiązań informatycznych.

5. Ubezpieczenia

Wszystko co znajduję się w Twoim „władaniu” musi podlegać ubezpieczeniu, tak abyś w przypadku nieprzewidzianej sytuacji mógł ponieść jak najmniejsze straty finansowe. Mamy tutaj na myśli przede wszystkim ubezpieczenie: pracowników, sprzętu, wyposażenia, budynków oraz znajdujących się w magazynie towarów. Dodatkowo możesz również wykupić ubezpieczenie na wypadek błędnego wykonania zlecenia lub uszkodzenia asortymentu w trakcie realizacji operacji.

6. Koszty transportu

Nakłady finansowe na transport towarów to nie tylko dostawa do magazynu i wysyłka do odbiorcy końcowego (w tym przypadku potrzebujesz własnych kontraktów z przewoźnikami). Dodatkowo musisz ponieść koszt przetransportowania towarów z lokalizacji lub magazynów kiedy towar przenosisz lub przewozisz do spakowania (paliwo, koszt wynajmu lub amortyzacja pojazdu).

7. Błędy w magazynowaniu

Nie myli się ten, kto nie rob nic, a wykonując dużo operacji magazynowych ryzyko jest jeszcze większe. Również w przypadku błędów np. inwentaryzacji, pakowania czy uszkodzenia towaru koszty poniesiesz Ty. Poza finansami również może być to koszt pogorszenia Twojej reputacji wśród klientów.

Jakie czynniki wpływają na wysokość kosztów magazynowania?

Głównymi czynnikami będą wymiary produktów, ilość realizowanych operacji oraz gabaryt towarów. Kolejne faktory mające wpływ na cenę to sezonowość sprzedaży, wykorzystywany sprzęt czy usługi. W stosunku do tych czynników będziesz mógł określić swoje zapotrzebowania na pracowników, sprzęt powierzchnię oraz elementy wymienione w poprzednim akapicie.

W przypadku towarów wymagających specjalnych warunków przechowywania lub operacji, musisz również uwzględnić uzyskanie certyfikatów, używanie odpowiednich opakowań czy dostosowanie np. temperatury lub wilgotności powietrza.

Jak obliczyć koszty magazynowania?

Koszt magazynowania jest naliczany inaczej przez firmy świadczące usługi magazynowania, a inaczej przez przedsiębiorstwa wynajmujące dla klientów swoje powierzchnie magazynowe.

W przypadku korzystania z outsourcing’u magazynowania koszty rozkładane najczęściej zostają na wszystkich klientów i pozostająznacz

Podstawowe koszty magazynowania możemy przełożyć na:
1. Ilość zajmowanych miejsc paletowych (kwota per paleta).
2. Potrzebna do przechowywania powierzchnia magazynowa (kwota per CBM).
3. Ilość zajmowanych regałów, półek, miejsc, sztuk (kwota per jednostka przechowywania).
4. Ilość zajmowanych pomieszczeń (per pomieszczenie/obiekt).

Dodatkowo:
1. Wydanie lub przyjęcie towaru (per sztuka/SKU).
2. W przypadku dodatkowych usług (indywidualna wycena)

Jak zredukować koszty magazynowania?

Magazynowanie może pochłaniać dużą część Twojego zysku ze sprzedaży, a ograniczenie kosztów związanych z przechowywaniem może pozwolić Tobie na inwestowanie pieniędzy w wielu obszarach działalności.

Najpopularniejszą metodą pomagającą ograniczyć koszty magazynowania jest skorzystanie z usług zewnętrznej firmy która zajmuję się wynajmem powierzchni magazynowej lub fulfillmentem (którego elementem jest magazynowanie).

Takie rozwiązanie jest sposobem na zaoszczędzenie dość dużej ilości pieniędzy. Dlaczego?

1. Koszty operacyjne oraz magazynowe rozbijane zostają na wielu klientów.
2. Brak kosztów dotyczących utrzymania pracowników, magazynu i wyposażenia.
3. Koszty oprogramowania ponoszone zostają przez dostawcę usług lub są rozłożone na klientów korzystających z niego.
4. Centra logistyczne posiadają systemy pozwalające ograniczyć ryzyko popełnienia błędów operacyjnych do minimum.
5. Płacisz za wynajmowaną przestrzeń/jednostkę obliczeniową, a nie za cały magazyn.
6. Koszty transportu – w przypadku fulfillmentu możesz korzystać z kontraktów posiadanych przez operatora logistycznego, zyskując lepszą cenę oraz szybszą realizację wysyłki.
7. Możliwość dostosowania „mocy przerobowych” magazynu na Twoje potrzeby – więcej towarów, operacji nie oznacza dłuższego czasu realizacji.

Adres

osiedle Przemysłowe 9
69-100 Słubice
Polska

Godziny otwarcia

06:00 – 16:00
Poniedziałek – Piątek

Kontakt

Telefon: +48 95 750 00 06
e-mail: kontakt@mbblogistics.com

4 Comments

Comments are closed.

The leader of the fulfillment industry in Poland, offering the best solutions for e-commerce.

69-100 Słubice
(Poniedziałek - Piątek)
06:00 - 15:00