Diament Forbes'a 3 rok z rzędu!

Miło nam ogłosić iż, M.B.B. Logistics znalazła się w prestiżowym gronie “Diamentów Forbes‘a 2022“!
 
To dla nas ogromny zaszczyt oraz niesamowita motywacja do dalszej pracy.

“Wyniki rankingu zostały opracowane na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firmy. Wśród kluczowych kryteriów znalazły się m.in. wyniki finansowe za lata 2016 – 2020, wartość majątku, historia płatnicza, wiarygodność płatnicza czy brak negatywnych zdarzeń prawnych.

Firmy z grona “Diamentów Forebs’a” podzielone zostały na 16 województw, a w ramach każdego z nich na kolejne trzy kategorie – według poziomu przychodów: 5-50 mln złotych, 50-250 mln złotych, powyżej 250 mln złotych.”

The leader of the fulfillment industry in Poland, offering the best solutions for e-commerce.

69-100 Słubice
(Poniedziałek - Piątek)
06:00 - 15:00